Kulturugen 2018

Fredag den 14. september kl. 17.30 & tirsdag den 18. september kl. 17.30 i den Store Sal på Rådhuset.

Her viser vi den nye dokumentarfilm “På sporet af de bornholmske redningskorps”.

Igen i år er vi med i kulturugen. Vi er i gang med at lave en dokumentarfilm om udviklingen af brand og redningstjenesten, fra perioden i slutningen af atten hundrede tallet op til 1970’erne, om hvordan brand og redningskorpsene Zonen og Falck opstod og hvordan de over tiden udviklede sig her på Bornholm. Det er vores dygtige filmfolk der står for optagelserne. Til at berette om de forskellige dramatiske begivenheder har vi forhenværende Brandinspektør Steen Finne Jensen og Redningsmand/ dykker Per Jacobsen med, som ekstra krydderi på historien har vi været heldige at få Søren Rislund til at fortælle om starten på Zonen og Falck. Han har skrevet en halv snes bøger om brand- og redningstjenester.Sammen med Steen Finne Jensen arbejder de på en bog om den bornholmske brand- og redningstjeneste. Alle er meget velkomne. Ud over badge er entreen en 20’er.

Ud over filmen har vi en udstilling i Byrådssalen.

Fra fredag den 14. september til og med mandag den 17. september alle dage fra kl. 11.00 – 14.00.

Udstillingen omhandler Hasle Brandvæsen. I billeder – tekst – m.m. Michael Chabert har valgt en hel del billeder ud som vil vises. Der er også lavet tekster til en del af billederne samt historier. Der vil være 11 ringbind lagt frem, som man er velkommen til at kigge i. Der vil også være forskellige effekter udstillet, lånt fra Bornholms Tekniske Samling. Vi glæder os til at vise denne udstilling.

Slægtsforedrag i Hasle

Lørdag den 6. oktober kl.14.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Kom og hør hvordan man kan komme i gang med at slægts forske. Merete Svendsen kommer og fortæller hvordan hun greb sagen an, da hun fik interesse for det. Christl Vang kommer også og giver nogle tips om hvor man kan søge. Mød godt frem til denne eftermiddag og få nogle gode ideer.

Redigering af videofilm

Fredag den 26. oktober kl. 14.00 i Byrådssalen på Rådhuset.

Vil du vide noget om at redigere videofilm og få det ud på en DVD-skive. Så mød op denne eftermiddag hvor Erik Grønvang vil fortælle og give gode råd. Tag meget gerne din egen computer med. Håber at se en del denne eftermiddag.

Billedeftermiddag

Lørdag den 3. november kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Kom og hjælp med at sætte navn på nogle forskellige billeder. Tag gerne en gæst med.

Bestyrelsen glæder sig til at se jer, og til at få hjælp med navne på billeder.

Julehygge

Lørdag den 24. november kl. 14.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Traditionen tro afholder vi julehygge med sang, historie, banko, æbleskiver, gløgg, m. m. Håber at se rigtig mange denne eftermiddag. Tilmelding på grund af gløgg og æbleskiver til tlf. 2621 4657 senest den 20. november.

Efterlysning

Efterlysning. – Er der nogen der ligger inde med oplysninger – billeder m. m. fra Karetmagergården i Hasle, da der var karetmager og smedeværksted i ejendommen, eller før, da der var hjulmagerværksted her? Alt har interesse.

Henvendelse til Richardt på 2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at mange gøremål tages op til revision – f. eks. kunne jeg godt tænke mig, at have medlemmernes mailadresser. Det vil i nogle tilfælde gøre kontakten til jeg meget nemmere.

Mail til: tonni.joergensen1@skolekom.dk

Kontingent

Kontingent for 2017 er stadig 70 kr. pr. person. kontingentet kan enten lægges i min postkasse:Storegade 19A, Hasle. Husk at skrive navn og adresse på kuverten. Kan også indbetales i Lokalhistorien, tirsdag eller torsdag.Eller – indbetales på foreningens konto i Nordea på: Reg.nr. 0650 kontonr. 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts 

Mange hilsener Tonni Jørgensen, Kasserer.

For at se Hasle Nyt skal du gå ind på www.haslebyting.com rigtig god fornøjelse.