Coronavirus.

Alle aktiviteter i Lokalhistorien er for tiden lukket ned på grund af Coronavirusen.

Håber på at ses igen, når vi er kommet over denne grimme influenza.

Pas godt på hinanden, lyt og ret jer efter Regeringens og myndighedernes informationer.

De bedste hilsener Richardt Vang-Olsen. 2621 4657.

kontakt@haslelokalhistorie.dk

“Regnvejr og ingen penge”

Torsdag den 16. april kl. 19.00 i den Store Sal på Rådhuset.

Vi ser filmen som blev optaget her i Hasle i 1965, skrevet af Hasledrengen,

Henning Ipsen, som ville være fyldt 90 år den 16. april 2020.

Det er samme dag som Dronning Margrethe fylder 80 år.

Gå iøvrigt ind på Forfattere og tryk på Henning Ipsen

Her kan du / I læse meget mere om Henning Ipsen fra Hasle.

Efterlysning

Efterlysning. – Er der nogen der ligger inde med oplysninger – billeder m. m. fra Karetmagergården i Hasle, da der var karetmager og smedeværksted i ejendommen, eller før, da der var hjulmagerværksted her? Alt har interesse.

Henvendelse til Richardt på 2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at mange gøremål tages op til revision – f. eks. kunne jeg godt tænke mig, at have medlemmernes mailadresser. Det vil i nogle tilfælde gøre kontakten til jeg meget nemmere.

Mail til: tonni@tj-traedesign.dk

Kontingent

Kontingent for 2020 er 80 kr. pr. person. kontingentet kan enten lægges i min postkasse:Storegade 19A, Hasle. Husk at skrive navn og adresse på kuverten. Kan også indbetales i Lokalhistorien, tirsdag eller torsdag.Eller – indbetales på foreningens konto i Nordea på: Reg.nr. 0650 kontonr. 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts 

Mange hilsener Tonni Jørgensen, Kasserer.

For at se Hasle Nyt skal du gå ind på www.haslebyting.com rigtig god fornøjelse.