Margrethekirken i Spanien.

Maj – Lørdag den 14. maj kl. 13.30 i Den store Sal.

Foredrag ved pastor emeritus Jørn Sjøholm, Nexø. Dansk kirke bygget i Spanien. Den tidligere sognepræst for Hasle og Rutsker, medstifter af Hasle Lokalhistorie, blev i 1992 udsendt som præst for den danske menighed i Spanien af Dansk Kirke i Udlandet. Opholdet i Spanien varede i 10 år, og dertil kom flere afløsningsperioder indtil år 2013.

Der er et stort dansk befolkningsislæt i Spanien især på Costa del Sol, og behovet for at få en egen kirkebygning voksede sig stort i løbet af halvfemserne, og et arbejde mod et kirkebyggeri tog fart op mod århundredskiftet. I år 2001 indviede man den danske kirke: Margrethekirken.

Arbejdet med at etablere en dansk kirke i Spanien, samt dagligliv og kirkeliv handler foredraget om; fortællingen ledsages af billeder.

Foredraget afholdes i samarbejde med menighedsrådene i Hasle og Rutsker, der er tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 6. maj.

Løjtnant Hjorth

Juni – Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i Den store Sal.

Irene og Søren Jansson kommer og fortæller deres historie om Løjtnant Hjorth og hans familie, Anna Hjorth der havde telefoncentralen. Løjtnant Hjorths gård i Vestergade, det var jo her, der var Byskrivergård, her kom Vilhelm Herold i skriverlære hos Byfoged Gregersen, der har foregået meget i den gamle smukke gård, som desværre er borte nu. – Tilmelding på 2621 4657 senest den 4. juni.

Løjtnant Hjorths gård i Vestergade.

Rutsker Kirkeskole 1921

Rutsker Kirkeskole 1921. Hvem er på dette billede?

Lærer Antonius Kofoed var lærer på Kirkeskolen 1885 – 1928

1.række fra venstre: nr. 3 Ellen Sofie Marie Olsen.- nr.7 Paula Augusta Kjøller.

2.række fra venstre: nr. 11. Thorvald Pedersen-

3.række fra venstre: nr. 5. Hedvig Marie Jensen-

Lærerinde Magrethe Nielsen. Hvem er børnene???

Efterlysning

Efterlysning. – Er der nogen der ligger inde med oplysninger – billeder m. m. fra Karetmagergården i Hasle, da der var karetmager og smedeværksted i ejendommen, eller før, da der var hjulmagerværksted her? Alt har interesse.

Henvendelse til Richardt på 2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at mange gøremål tages op til revision – f. eks. kunne jeg godt tænke mig, at have medlemmernes mailadresser. Det vil i nogle tilfælde gøre kontakten til jeg meget nemmere.

Mail til: tonni@tj-traedesign.dk

Kontingent

Kontingent for 2020 er 80 kr. pr. person. kontingentet kan enten lægges i min postkasse:Storegade 19A, Hasle. Husk at skrive navn og adresse på kuverten. Kan også indbetales i Lokalhistorien, tirsdag eller torsdag.Eller – indbetales på foreningens konto i Nordea på: Reg.nr. 0650 kontonr. 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts 

Mange hilsener Tonni Jørgensen, Kasserer.

For at se Hasle Nyt skal du gå ind på www.haslebyting.com rigtig god fornøjelse.

107 år med 66-selskabet

Se traileren til vores nyeste film af Erik Grønvang Nielsen.

Se traileren her

En film om “Dampskibsselskabet paa Bornholm” som senere, omkring 1876 blev til “Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866” derefter i folkemunde kaldt “66-selskabet”. I filmen bliver der vist billeder, korte filmklip og fortalt om alle selskabets ruteskibe, fra dampskibet “Skandia” der blev bygget i 1866 til motorfærgen “Rotna” som blev købt i 1971, og indimellem krydret med interviews fra forhenværende ansatte i 66-selskabet. En spændende film om 66-selskabet i 107 år. Medvirkende er Niels Holm, Finn Erik Lund, Jette Rømer, Hans Edvard Kofoed.