Byens billeder

Marts, lørdag den 21. marts kl. 14.00 i den Store Sal.

Her prøver vi igen, at se på gamle billeder, på stor skærm, som dengang vi havde det i Gymnastiksalen. Vi har kaldt det Byens billeder, så det kan blive lidt af hvert. Glæder os til at se jer, tag gerne en gæst med.

Formandens tlf. 2621 4657.

Generalforsamling.

Lørdag den 29. februar kl. 14.00 i den Store Sal.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 22.februar.

Efter generalforsamlingen kommer André Jensen og fortæller sin historie om Teglværker – Kulværker i Blykobbe plantage – Klinke skoven og områderne der omkring. Mød godt frem.

Efterlysning

Efterlysning. – Er der nogen der ligger inde med oplysninger – billeder m. m. fra Karetmagergården i Hasle, da der var karetmager og smedeværksted i ejendommen, eller før, da der var hjulmagerværksted her? Alt har interesse.

Henvendelse til Richardt på 2621 4657 eller kontakt@haslelokalhistorie.dk

Kassererens hjørne

Mailadresser

Kære medlemmer – et nyt år er startet og det giver anledning til at mange gøremål tages op til revision – f. eks. kunne jeg godt tænke mig, at have medlemmernes mailadresser. Det vil i nogle tilfælde gøre kontakten til jeg meget nemmere.

Mail til: tonni@tj-traedesign.dk

Kontingent

Kontingent for 2020 er 80 kr. pr. person. kontingentet kan enten lægges i min postkasse:Storegade 19A, Hasle. Husk at skrive navn og adresse på kuverten. Kan også indbetales i Lokalhistorien, tirsdag eller torsdag.Eller – indbetales på foreningens konto i Nordea på: Reg.nr. 0650 kontonr. 5366210832

Kontingentet skal være indbetalt inden den 1. marts 

Mange hilsener Tonni Jørgensen, Kasserer.

For at se Hasle Nyt skal du gå ind på www.haslebyting.com rigtig god fornøjelse.