Viktor Munchs forretning

Viktor Munchs forretning i Kirkegade i Hasle.

 

Avisannoncer vedrørende Viktor Munch. Kilde: http://www.bornholmskefotografer.dk/munch-v-hasle.html