Nogle personer i de seneste 75 år

Den 1.november 1979 havde Ernst Lind-Holm været ansat hos Brødrene Anker i 50

År. Han startede som maskinarbejderlærling, men byttede med Svend Christensen, der var i formerlære, og blev altså former. Indtil støberiet blev nedlagt i 1957, arbejdede han der. Så blev han boreformand og har været med til at skaffe vand til de fleste vandværker på Bornholm. Efter jubilæet arbejdede han fortsat i mange år.

Niels Loyd Holm, udlært 1. juni 1954 arbejdede nogle år i firmaet inden han prøvede andre arbejdspladser, blandt andet Allinge Fiskesalgsforening. Derfra fik han en stilling ved Arbejdstilsynet på Bornholm, hvor han var i mange år. Som mange andre kom han jævnligt hos Brødrene Anker, når der var noget, han gerne ville lave i fritiden, og det endte da også med, at han blev genansat da han gik af fra arbejdstilsynet. Under alle omstændigheder har han i mange år derefter været den, der klarede en opgave, der krævede en vis dygtighed.

                      Der er skam også blevet udlært kontorassistenter i firmaet. Her vil jeg især nævne Inger Majbrit Nielsen, der blev udlært 31. juli 1971. Inden hun kom i lære havde vi spurgt en af lærerne på skole om han kunne anbefale en af sine elever til os. Han anbefalede hende, som han mente, var en person, der ville passe hos os. Jeg må sige, at det var et rigtig godt valg, for en mere samvittighedsfuld og loyal person skulle man lede længe efter. Vi havde glæde af hende i mange år, for hun blev hos os til 1. februar 1998 med en lille afstikker undervejs. Derefter overtog Lars´ kone Britta alt arbejde på kontoret.

                      Jubilarer har der vel været flere, uden at man egentlig har tænkt over det. Dog skal nævnes Gordon Tranberg, der havde 25 – års jubilæum 17. juli 1992, og stadig arbejder i firmaet som en god, solid og dygtig medarbejder.

Liste over lærlinge efter 1935:

 1. Aage Peter Lind, f.30.juni1920, udlært 21. sept. 1939
 2. Poul Gunnar Mogensen, f.13. april 1921, udlært 1. nov. 1940.
 3. Herbert Aage Sonne, f. 1921, udlært 1. okt. 1940.
 4. Bernt Kofoed Pedersen, f. 6. jan. 1922, udlært 1. maj 1941.
 5. Carl Anker Koefoed, f. 20. jan. 1922, udlært 1. maj 1942.
 6. Sigurd Ahnfelt Lind, f. 16. jan. 1923, udlært 1. maj 1942.
 7. Peter Kreuzberg, f. 13. nov. 1923, udlært 1. maj 1942.
 8. Jens Kofoed. F. 26. juni 1921, udlært 1. nov. 1941
 9. Hans Kristian Koefoed , f. 8. april 1925, udlært 1. nov. 1944
 10. Georg Normann Jensen, f. 29. aug., udlært 1. nov. 1944.
 11. Aage Anker Kreutzberg, f. 25. okt., udlært 1. okt. 1945.
 12. Georg Mathias Westh, f. 7. juni 1926, udlært 1. nov. 1946.
 13. Poul Anker, f. 9. maj 1928, udlært 1. maj 1947.
 14. Ralf Berggren Pedersen, f. 27. okt. 1928, udlært 1. april 1948.
 15. Kaj Helge Mogensen, f. 11. nov. 1927, udlært 1. aug. 1948.
 16. Jens Kristian Riis, f. 20 jan1929, udlært 1. nov. 1948.
 17. Knud Holm Anker, f. 7. maj 1927, udlært 1. april 1949.
 18. Erik Holm Anker, f. 8. febr. 1930, udlært 1. april 1950.
 19. Karl Johan Jønsson, f. 9. marts 1933, ikke udlært.
 20. Henning Vesterdahl, f. 1. jan. 1934, udlært 1. maj 1953.
 21. John Fagerlund Carlsson, f. 17. april 1935, udlært 1. maj 1954.
 22. Niels Loyd Holm, f. 25. maj 1935, udlært 1. juni 1954.
 23. Ole Rène Pedersen, f. 19. febr. 1936, udlært 1. maj 1955
 24. Birger Hans Peter Olsen, f. 2. febr. 1934, udlært 1. aug. 1954.
 25. Leif Armand Ruben Carlsson, f. 31. maj 1936, udlært 1. nov. 1955.
 26. Ole Lund Anker, f. 23. nov. 1936, udlært 1. nov. 1955.
 27. John Ridder, f. 1. jan. 1937, udlært 1. okt. 1956.
 28. Jørn Erik Pedersen, f. 2. febr. 1939, udlært 1 sept. 1958.
 29. Jørn Andersen Westh, f. 22. maj 1941, udlært 1. juli 1960
 30. Bent Ole Holm, f. 10 juni 1941, udlært 3. jan. 1961.
 31. Jørn Finne Ipsen, f.. 10. nov. 1942, udlært 2. aug. 1961.
 32. Nils Pihl, f. 6. juni 1940, udlært 15. juli 1961.
 33. Henning Torben Andersen, f. 30. juni 1944, udlært 30. nov. 1963.
 34. Knud Erik Kofoed Larsen, f. 16. maj 1945, udlært31. aug. 1964.
 35. Niels Peter Schou, f. 25. aug. 1945, udlært9. dec. 1964
 36. Thomas Lund, f. 10. sept. 1943, ikke udlært
 37. Leif Henry Finne, f. 26. april 1946, udlært 31. okt. 1965.
 38. Anders Jørgensen, f. 15. maj1944, ikke udlært.
 39. Jan Egon Andersen, f. 22. sept., udlært 30. nov. 1966.
 40. Mogens Rømer, f. 19. nov. 1947, udlært 31. okt. 1967
 41. Steen Bjarne Fehderauh, f. 23. okt. 1948, udlært 31. jan. 1968.
 42. Sven Olaf Kjær, f. 16. febr., udlært17. nov. 1968.
 43. Ralf Andreas Thorsen, f. 17. maj, udlært 24. jan. 1969.
 44. Jens Kofoed Petersen, f. 22. okt. 1947, udlært 31. okt. 1969.
 45. Erik Bjarne Mortensen, f. 6. maj 1949, udlært 5. jan. 1970
 46. Benny Lambrecht Holm, f. 15. juli 1948, ikke udlært.
 47. Ole Bergmann, f. 2. febr. 1950, udlært 6. nov. 1970.
 48. Gordon Christian Tranberg, f. 7. juli1951, udlært 16. juli 1971.
 49. John Fruergaard Schrøder, f. 10 jan. 1949, udlært 3. febr. 1971
 50. Ole Kofoed Christensen, f. 30. jan 1952, udlært 21. juli 1972.
 51. Inger Majbrit Nielsen, f. 29. marts 1952, udlært 31. juli 1971
 52. Jan Bøje, f. 10. dec. 1952, udlært 4. okt. 1974.
 53. Torben Kofoed Jensen, f. 4. aug. 1954, udlært 4. okt. 1974.
 54. Lars Jøran Knudsen, f. 24. dec. 1954, udlært 22. sept. 1975.
 55. Carsten Kruse Hansen, f. 4. juni 1955, udlært 22. sept. 1975.
 56. Svend Åge Carlsen, f. 24. okt. 1955, udlært 24. febr. 1976.
 57. Benno Nielsen, f. 18. dec. 1943, udlært 30. april 1976
 58. Sten anker, f. 29.sept 1956, udlært 31. jan. 1977.
 59. Preben Holm, f. 17. aug. 1956, udlært 14. juli 1977.
 60. Bent Anker, f. 19. juni 1958, udlært 31. jan. 1979.
 61. Bjarne Anker, f.4. aug. 1959, udlært 31. jan 1980.
 62. Niels- Jørn Jensen, f. 13. febr. 1960, udlært 14. febr. 1981.
 63. Ole lindblad Pihl, f. 25. marts 1961, udlært 31. jan. 1982.
 64. Lenhart Georg Carlsson, f. 14. dec. 1963, udlært 8. jan. 1983.
 65. Søren Ørnfeldt Thomsen, f. 18. aug. 1961, udlært 31.okt. 1983
 66. Kim Ole Myhre, f. 31. marts, udlært 31. okt. 1981.
 67. Morten Bech, f. 24. juli 1964, udlært 2. febr. 1985.
 68. Henrik Hansen, f. 8. juli 1965, udlært 31. jan 1986.
 69. Jess Nielsen, F. 16. nov. 1966, udlært 14. febr. 1987.
 70. Hans Pihl, 27. nov. 1967, udlæres 31. jan. 1988
 71. Torben Finne, f. 24. marts 1969, udlært 2. jan. 1989.
 72. Steen Wulff, f. 4/12 1968, udlært 16/6 1989.
 73. Per Mortensen, f 24/8 1969, udlært31/1 1990.
 74. Jane Koefoed Nielsen, f. 07/08 1968, udlært 30/06 1988.
 75. Preben Finne f. 14/03 0971, ikke udlært
 76. Claus Finne, f. 28/04 1971, læretid afbrudt.
 77. Renè Finne Hansen, f 03/10 1973, ikke udlært.
 78. Klaus Kjær, f. 08/10 1972, udlært 31/1 1993.
 79. Kian Falk Hansen, f. 17/07 1973, udlært 28/07 1995.
 80. Pelle Strøby,15/03- 74, udlært 8/3-95
 81. Brian Thorsen, 03/05-75, ikke udlært
 82. Jakob Rømer, 19/03- 76, ikke udlært.
 83. Martin Mortensen, 01/09-76, udlært18/6 98
 84. Jacob Sandberg,05/08- 78, død 5/9-97
 85. Tino Vang Jørgensen, 11/11- 81, udlært 19/07 2002
 86. Thomas Skov Larsen, 17/03- 81, udlært 16/03 2003
 87. Frank Lund, 17/11-81, (overtaget fra Rønne Maskinfabrik), udlært 19/06-2003
 88. Jakob Petersen, 02/01-85, udlært 23/09- 2006
 89. Janus Teut, 22/10-86, Fortsætter læretiden hos Trio, Nexø
 90. Rasmus Maegaard Poulsen 141286, udlært 14092009
 91. Simon Christian Kure Olsen 190889, ikke udlært
 92. Christian Bent Due Andersen 151186 udlæres 18022011
 93. Alexander Kofoed Andersen 040890 Kombinationsaftale med Østkraft, ophævet 27022009
 94. Morten Bang Jacobsen 210689, udlæres 11092011
 95. Erik Munch Petersen 300192, udlæres 14102012
 96. Martin Brandt Pedersen, kombinationsaftale med Østkraft, udlæres 14032013

Projekter i de sidste 75 år.

                      Når man taler om, hvad firmaet har fremstillet gennem årene, kommer man ikke uden om kranerne. De fleste af dem er fremstillet og leveret til de forskellige stenbrud på Bornholm, men også en del til Grønland. At der er leveret en del til Grønland, skyldes formodentlig de bornholmske stenarbejdere, der har arbejdet i Grønland, og som var vant til at bruge kraner fremstillet hos Brødrene Anker. Det er egentlig morsomt, at tænke på, at man allerede 15 år efter firmaets start fremstillede den første kran, som for øvrigt delvis kan ses på stenbrudsudstillingen i Moseløkken. Man har altså i mange år efter forfulgt succeen og vel også forbedret lidt hen ad vejen.

                      I begyndelsen af 1950-ne fik Brødrene Anker ordre på en 20-tonskran, der skulle hejse fiskerbåde op i Holsteinsborg. Det var fortrinsvis Peter Kreutzberg, der projekterede den. Da han senere kom til Grønland, fotograferede han kranen og forærede firmaet et flot billede af den.

                      Til Hasle Havn fremstillede firmaet i 1986 en lasterampe. Den er så vidt vides endt på Rønne Havn.

                      I  2001 blev Brødrene Anker kåret som Bornholms hurtigst voksende virksomhed og fik i den forbindelse overrakt den fornemme pris ”Gazellen” af daværende erhvervsminister Ole Stavad. Årsagen til den fine pris var de gode resultater fra de foregående års opgaver. Her skal især nævnes Natur Bornholm, Bornholms Centralsygehus, Steff Houlberg Slagteriet og Bornholmstrafikken, der alle var gode opgaver at udføre på Bornholm.

                      Men også udenøs var der store gode opgaver. Den sjoveste var måske klokketårnet til Vangede Kirke, tegnet af Otto von Spreckelsen og udført i 1996.

Desuden deltog man i nybyggeriet i Københavns Lufthavn i Kastrup. Til Frederiksberg forsyning fremstillede man et garageanlæg.

                      At firmaet til stadighed er meget alsidig ses tydeligt af de mange boringer efter vand, som man har udført, og som videre har givet en del rørledningsarbejder til drikkevand samt udførelse af hele vandværksanlæg. Firmaet har således nyetableret Vang Vandværk, Sømarkens Vandværk og Nyker Vandværk samt været meget involveret i udvidelserne i vandværkerne i Lobbæk, Tejn, Klemensker og Østermarie.

                      Sidste aktivitetsudvidelse er inden for fjernvarme, idet man vandt entreprisen med hensyn til rørnettet i gaderne i Åkirkeby, hvilket man er i fuld gang med at udføre i skrivende stund.

Medio marts 2010

                      Når jeg nu afslutter, hvad jeg kan berette om Brødrene Anker, Hasle APS, er det med glæde, at jeg kan se, at firmaet er i rigtig god gænge. Det er til stor fornøjelse for mig, at se nye projekter og nye måder at løse tingene på, når jeg går på besøg på værkstedet

I dag er Lars Knudsen eneejer, efter at Sten og Lars i 2005 indgik aftale om deling af interesserne i firmaet. Derefter står Sten som ejer af Østergade 24 og 26, der er skilt ud fra firmaet.

Erik Anker

Skriv et svar