2. Andreas Mathias Jensen på “Hammersdal”.

Andreas Mathias Jensen på Andelsmejeriet ”Hammersdal”. 1893 – 1931.

Andreas Jensen er født den 30.marts 1869 på Dyndegård i Nyker. Han har arbejdet på ”Gadeby” – ”Humledal” – ”Sofiedal” mejerier. Var på Ladelund Mælkeriskole 1891 – 92, kom derefter til Vesterholm. Fra 1.januar 1893 bestyrer på ”Hammersdal” i Rutsker.

Catrine og Andreas Jensen

I 1894 bliver Andreas Jensen gift med Catrine Westh fra St. Hallegård i Olsker. De får børnene Georg Andreas Jensen, 1895. – Henry Jørgen Jensen, 1897. – Gunhild Margrethe Jensen, 1899. – Johannes Kristian Westh Jensen, 1901. – Aage Jensen, 1903. – Gunnar Aage Peter Jensen, 1903. – Thor Westh Jensen, 1905. – Else Katrine Jensen, 1907. – Rigmor Andrea Jensen, 1909. – Hedvig Marie Jensen, 1911.

Familien Jensen

Stående fra venstre: Gunnar Aage Peter Jensen – Catrine Petrea Margrethe Westh- Georg Andreas Jensen- Gunhild Margrethe Jensen – Henry Jørgen Jensen – Thor Westh Jensen. Siddende fra venstre: Johannes Christian Westh Jensen – Hedvig Marie Jensen – Else Katrine Jensen – Andreas Mathias Jensen.

I 1929 blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at der skulle installeres elektricitet på mejeriet, det var et stort fremskridt, her gik Brugsforeningen og Forsamlingshuset og 3 private med i dette projekt. Strømmen skulle leveres fra Rønne og der blev sluttet kontrakt med firmaet Pedersen & Jørgensen, Rønne, om at opføre en Transformatorstation.

Store Torvegade Rønne 1952

På mejeriet var det ikke kun Andreas Jensen der arbejdede, han havde også undermejerister og elever igennem årene. I Folketællingen 1901 er der således: Kristian Mathias Pedersen 28 år fra Østermarie. – mejerielev Jens Hansen Lund 18 år fra Rutsker. – mejerielev Espen Nikolaj Hermansen 18 år fra Nyker. – Fra Folketællingen i 1906 er der mejerist Niels Peter Kofod 29 år. – og elev Sighurt H. Møller 17 år. – Folketælling 1911 er der undermejerist Henrik Bidstrup Thiesen 17 år fra Rutsker. – elev Hans Sode Jørgensen 17 år fra Rutsker.  – Fra Folketællingen 1916 er der mejerielev Johannes Kofod 22 år, – og mejerielev Ludvig Pedersen 15 år. – Fra Folketællingen i 1921 er der mejerist Frede Pedersen på 20 år fra Søring. – Ved folketællingen 1925 er der mejerist Hans Adolf Fælt på 20 fra Allinge. – og elev Jens Peter Vejdiksen på 15 år fra Rutsker. – Og ved Folketællingen i 1930 er der mejerist Knud Valdemar Møller på 20 år fra Klemensker.

Af formænd i Andreas Jensen periode er det følgende: C. A. Skov, Sandemandsgård, 1893 – 1899. – N. P. Holm, Vestre Rosendalegård, 1899 – 1907. – H. A. Mogensen, Stillegård, 1907 – 1911. – P. A. Holm, Bondegård, 1911 – 1919. – A. J. Lambrecht, Klingegård, 1919 – 1921. – J. Jørgensen, 1921 – 1931.

Kasserere i Andreas Jensens periode er følgende: Lærer Kofoed, Østre skole, 1893 – 1901. – Julius Olsen, Tækkergård, 1901 – 1907. – A. Mortensen, Engegård, 1907 – 1909. – L. Dam, Tuleborg, 1909 – 1921. – A. Lambrecht, Klingegård, 1921 – 1925. – W. Thorsen, Sandemandsgård, 1925 –

Sognerådet i Rutsker i 1910: Sognerådsformand Jørgen Pedersen, Nydammen. Form., husmand Georg Hansen, Krakdal.  Gdr. A. Mortensen, Engegård. Fisker Christian Vang, Helligpeder. Gdr. S. Olsen, Tornegård. Stenhugger Janus Ipsen, Vang. Gdr. K. J. Lund, Ingemandsgård.

Ved generalforsamlingen i december 1930 var der 203 andelshavere med tilsammen 1274 køer. Der er modtaget 3.880.475 kg mælk. Da man startede mejeriet, var der ca. 100 andelshavere med 450 køer. I starten blev smørret solgt til købmand Grønbech i Hasle, men de senere år er smørret solgt til Grosserer Plum, København. Smørdritlerne blev lavet af bødkermester O. Lindstrøm i Rønne.

Kvægtuberkulosen.

Angående kvægtuberkulosen som raserede over hele øen fra 1890’erne til langt op i 1930’erne. Det var en forfærdelig sygdom som ramte både mennesker og dyr. Jeg fandt Frederik Brandts historie om tuberkulosen, som der kommer et lille uddrag her. Frederik Brandt er født på Degnegård i Aaker, han oplever forskellige dødsfald vedrørende denne sygdom. Han går i gang med at bekæmpe den.

 

Men ikke overalt bliver han lige godt modtaget. Der er folk der modarbejder ham. Især på Nordbornholm. Mejerierne ”Svalhøj”, ”Hammersdal” og ”Kajbjerggård” er ikke med. Frederik Brandt var ude mange steder og talte om tuberkulosebekæmpelsen. Kun ét mejeri sendte bud efter ham til deres generalforsamling, det var ”Hammersdal” i Rutsker.

Formanden Jørgensen, Smedegård, havde ringet ti dage før generalforsamlingen og bedt ham at komme, men på eget ansvar. Dagen kom, det gjorde også en forrygende snestorm. Han tog 3 mand med i bilen og 4 skovle, der var ca. 30 km. Tværs over øen, de sad fast flere gange. Men nåede Rutsker, generalforsamlingen var kl. 3 og han var kun 5 minutter forsinket. En af Husmandsforeningens dygtige mænd, J. Jacobsen stod på talerstolen, han var valgt til dirigent.  Da Brandt træder ind i salen, råber hele forsamlingen i kor: ”Der er Brandt, smid ham ud, smid ham ud!” Dirigenten gik ned til formanden for at få ro i salen, de blev enige om, at hvis Brandt ikke fik ordet, gik både formand og dirigent. Der blev råbt fra salen, ”giv ham 20 minutter”. Brandt gik på talerstolen, lagde sit lommeur foran sig.

Han begyndte sin tale med at takke, for at få lov til at få ordet. Vi er nødt til at holde sammen, hvis vi skal få bugt med tuberkulosen. Han talte i en hel time, og sluttede af med at bede dem stemme ja til forslaget, takkede for i dag og kørte hjem. Forsamlingen rejste sig og klappede. Formand Jørgensen ringede senere til Brandt og fortalte at forslaget var gået igennem på nær 3 stemmer. Det var lidt om kvægtuberkulosen. Hele Frederik Brandts historie kan læses i Bornholms Historiske Samfund II. Række – 5. bind 1971.

Ved menighedsrådsvalget den 23. november 1920 sidder Andreas Jensen, ”Hammersdal” i menighedsrådet. I 1922 er han ude, men da er det fru Catrine Jensen, der er suppleant.

Torsdag den 30. april 1931 var sidste dag mejeribestyrer Andreas Mathias Jensen fungerede som leder af mejeriet ”Hammersdal” efter 38 år. Der blev holdt en stor afskedsfest for familien i Forsamlingshuset, kaffebord med ca. 180 deltagere. Formand og kasserer holdt taler og takkede Andreas Jensen for det gode arbejde han havde gjort for Andelsmejeriet ”Hammersdal” og ønskede alt godt fremover i den nye stilling som kasserer i Hasle Bank. Jensen takkede også andelshaverne og mælkekuskene samt alle medarbejderne igennem tiderne. Flere tog ordet med tak og alt godt fremover, der blev sunget en del sange i løbet af aftenen, som sluttede ved 23. tiden.

Familien Jensen flytter til Hasle, Julegade 5.

. Han er kasserer i Hasle Bank fra 1931 frem til 1943, hvor han trækker sig tilbage. Andreas Jensen var ude for at feje gade, men følte sig lidt sløj, gik ind og lagde sig, lægen kom og gav ham en indsprøjtning, men Jensen døde om aftenen den 7.september 1953. En blodprop i hjertet, satte punktum for Jensens liv. Han blev 84 år gammel.

Kilder: Bornholms Tidende. – Den svenske indvandring til Bornholm 1850 – 1920 ved Henning Bender. – Bornholmske Andelsmejerier 1886 – 1986 Bornholms Museum ved Ann Vibeke Knudsen. – Luftfoto ved Det Kongelige Bibliotek. – Danske Mejerier bind 1. ved Finn Jensen.