Søndagsskolen.

Søndagsskolen.

I min barndom var det almindeligt, at man, (det vil sige vi børn) gik i søndagsskole. På den tid fik man det pæne tøj på om søndagen og da man ikke så gerne måtte grise sig til ved udendørs leg, var det en god ide at sende børnene i søndagsskole om formiddagen. Jeg er ikke klar over, om det var årsagen til, at jeg og mine søskende samt fætre og kusiner gik der, men tanken er da nærliggende.

Vi gik i ”Zoar”, Vestergade 40 i Hasle. Zoar var oprettet af Kirkelig Forening for Indre Mission, der også har stået som ejer af bygningen.

Søndagsskolen havde skiftende lærere. Jeg husker skæreriejer J. J. Schou, gårdejer Alexander Baunkjær, tidligere Pilegård og lærerinde Agnethe Dam. Af og til kom frk. Birk og spillede for os til de salmer, der skulle synges. Ud over selve søndagsskoleaktiviteten var medlemmerne af foreningen meget aktive. De deltog med praktisk hjælp når vi blev inviteret på udflugt, tit til ”Skovly” eller ”Vandmøllen” og en sjælden gang til ”Brændegårdshaven”. Oftest blev der medbragt chokolade eller kakao i en mælkejunge og desuden hjemmebagt kringle. Transporten til udflugten foregik som regel med hestevogn, formodentlig gratis eller i hvert fald billig. Det var selvfølgelig byens avlsbrugere, der stillede op med deres fineste køretøjer.

Symøde i Zoar.

Vel ankommet til bestemmelsesstedet blev der arrangeret lege, og det var da ganske morsomt at se nogle af de ældste deltagere i ”Bro Bro Brille” og andre sanglege. ”Frelsens Hær”, Luthers Missionsforening og Baptisterne holdt ligeledes søndagsskoler i Hasle. Jeg er ikke klar over, om Pinsemenigheden også holdt søndagsskole i Hasle, men man gjorde i Rønne. Ved juletid holdt man juletræsfest. Da var der gaver og slikposer til børnene, så det gjaldt om at være med. Jeg kan godt huske, at der var enkelte, der kom flere steder, så de på den måde kunne få julegave fra flere søndagsskoler.

Erik Anker.