Samtale med Otto Lund i 1943

                                                                                Bornholms Tidende d. 30.07.1943.

                                      Sidste nyt om Otto J. Lund.

Han vil skrive en roman om 1658.

Rutsker digteren Otto Lund har sit hjem på et af Bornholms smukkeste steder, oppe ved Gamledam på grænsen til Olsker.

Han er nu 58 år gammel, men begyndte først at skrive for 15 år siden, og hans første bog udkom så sent som i 1931. lunds samlede produktion beløber sig kun til 5 bøger, hvoraf 3 prosabøger og 2 med vers, men han indtager en særdeles smuk stilling indenfor den bornholmske dialektdigtning, og i ”Digternes Danmark”, der udkom for 2 år siden, var han ene om at præsentere Bornholm.

Vi har opsøgt Lund for at høre, hvordan det går med hans litterære produktion, og får straks et indtryk af hans store beskedenhed.

Jeg har ikke fået skrevet meget i vinter, siger han. Jeg synes, at det, jeg kan præstere, er så småt og ubetydeligt i sammenligning med det, der sker ude i den store verden. Desuden er det blevet så dyrt at få trykt en bog, og papir er jo næsten ikke til at skaffe.

Foretrækker De at skrive vers?

”Den bundne form falder mig lettest end prosaen, men det er svært at forny sig på versets område. Man kan jo ikke blive ved at skrive om lyngen”.

Har DE noget nyt på stablen?

”Jeg har i årenes løb i forskellige blade o. lign., skrevet en 10 – 15 fortællinger. Dem tænker jeg at samle til en bog”.

Og hvornår kan den ventes at udkomme?

”Det bliver næppe før i 1944”.

Er det rigtigt, at DE pønser på at skrive en roman med emne fra 1658?

”Ja, jeg har lyst til at skrive om Per Olsen, senere kaldet Peder Hassel, der blev Borgmester i Hasle. Han var en meget interessant skikkelse, der steg højt og faldt dybt. Lige i øjeblikket er der imidlertid så mange, der skriver om 1658, så det emne vil jeg lade ligge til senere.

Er De tilhænger af Bornholmsk undervisning i skolerne?

”Jo, det er jeg, men hovedsagen er efter min mening, at der på bornholmsk skrives gode ting. Udgivelse af leksika derimod hjælper ikke noget”.

Dermed forlader vi Otto J. Lund, der atter fordyber sig i æg regnskaberne.

                                                                                                                                ed.