Henning Ipsens sidste arbejde “Gravskrift”.

Bornholms Tidende d. 3.maj 1984.

Henning Ipsens sidste arbejde ”Gravskrift”.

Henning Ipsens roman udkommer i dag på Samleren.

I dag kom fra forlaget Samleren Henning Ipsens sidste roman, og den hedder ”Gravskrift”.

Det er en tragisk titel på baggrund af, at Henning Ipsen døde den 26.marts på Bornholm, kun 53 år gammel. Manuskriptet blev indleveret til forlaget efteråret 1983, og forfatter og forlægger enedes om, at bogen først skulle udsendes foråret 1984, fordi den ikke skulle komme lige oveni hans sidste roman ”Omvejen”.

Det er med den største vemod, vi nu udsender Ipsens sidste roman med den alt for aktuelle titel, siger forlagsboghandler B. Priskorn. Ipsen var jo så flittig og ustandseligt optaget af at få sine ideer realiseret. Over 30 bøger nåede han at skrive. Foruden at han oversatte et utal af udenlandske romaner og dramatik. Igennem en række år har vi samarbejdet med ham, først som oversætter af svenskere som P.O. Enquist, P.C. Jersild og Kerstin Ekman, og siden 1979 med udsendelsen af hans egne bøger. Til efteråret udsender vi hans oversættelse af Ekmans seneste roman, ” En by af lys”, på 500 sider.

Henning Ipsens nye roman er den fabulerende og biltest ironiske historie om en ganske normal mand ved navn Herman Wert, respekteret isenkræmmer og medlem af tandhjulsklubben, men han er død nu, og det er hans kone, der fortæller historien, grundende over, hvad hun dog skulle skrive på hans gravsten, hvis den skulle rumme andet end, hvad der hører til. Han var en rolig, kedelig mand, der aldrig skejede ud på nogen måde, men manisk var han dog også på et bestemt punkt. Pludselig blev han grebet af tanken om overlevelse af katastrofer og atomkrig – på sin egen måde. Han byggede bunker i haven og udstyrede den med fødevarer og skydevåben, og nu hvor han er død sidder konen og tænker over, hvordan de en dag talte sammen om overlevelse i den bunker. Jeg har ikke lyst, sagde hun – mellem alle de dåser med mad og de geværer. Han svarede: ”Jamen det gør mig opstemt. Nu, hvor jeg endelig har fået det færdigt, og vi skal også leve sammen herned engang”!

Nu sidder hun bagefter og opdager, hvordan bunkeren også var et skjulested for livet. Han havde følt afsky og lede ved dele af livet, ikke bare frygt for den store katastrofe. Så fjerne havde de været for hinanden, som to planeter, der jager hinanden i deres faste, urokkelige bane om en sol. Hvad der kom til at stå i den gravskrift (eller hvad der kunne være kommet til at stå), skal vi ikke røbe. Men bogen er spændende og rammende det lille, daglige provinsliv, som vi alle kender.

Et meget typisk Henning Ipsen – arbejde, der gerne vil pege på forlorenheden i det nødvendige dagligliv.

B-d.

*********************************************************************************************

Bornholms Tidende d. 18.april 1984.

Henning Ipsen nåede at afslutte dr. Dampe – spil.

Bornholms Radio bestilte Christiansø – spil om dr. Dampe.

Forfatteren Henning Ipsen nåede lige inden sin død i forrige måned at færdiggøre endnu et værk: Et radiospil om Christiansø – fangen doktor J.J. Dampe.

Dermed efterlader Henning Ipsen en produktion på 35 bøger. Seks TV – spil og seks radiospil.

Fangen på Christiansø er skrevet over den københavnske filosofidoktors anholdelse for højforræderi i 1820, og hans 20 år som livsfange på Kastellet og på Christiansø og hans forvisning til Bornholm.

Radiospillet er bestilt af Bornholms Radio til udsendelse på landsprogrammet i forbindelse med 300 – året for Christiansøs befæstning den 19. juni.

Spillet skal iscenesættes af Steen Noreen Larsen, som vil bruge lokale kræfter til de i alt 11 roller.

For at få nye navne frem arrangeres mandag den 30. april en mikrofonprøve – aften på radiohuset i Rønne, hvor alle interesserede kan indlæse nogle tekster for instruktøren.

For at komme med skal interesserede inden tirsdag efter påske skrive til Danmarks Radio, 3700 Rønne og mærke kuvert eller brevkort ”Radiospil”, hvorefter hver enkelt vil få prøvemateriale tilsendt og få oplyst en tid for prøveoptagelsen i radiohuset.

Christiansø, foto Algot Lindau, Bornholmske Billeder.