Bornholms Tidende d. 12.05.1944.

Borgmester Regnersen syg.

Borgmester Regnersen har i nogen tid været syg, og byrådets møde i aftes blev derfor ledet af næstformand, tømrer Carl Jensen.

Borgmesteren blev for næsten 14 dage siden indlagt på Amtssygehuset for en mindre operation, men på grund af nogle indtrufne komplikationer har opholdet trukket noget længere ud end ventet. I mandags var Borgmesteren meget syg, men er nu atter i god bedring, således at man regner med, at han snart kan overtage Borgmesterstolen igen.

 

Bornholms Tidende d. 12.05.1944.

Hvorfor Allinge-Sandvig?

Sundhedsplejespørgsmålet atter til behandling.

Udvalget angående sundhedsplejersker havde fremsendt overslag over udgifterne ved ordningen til byrådets behandling.

Carl Jensen udtalte, at han ikke havde været med til de forskellige forhandlinger, men mente, at det var en forudsætning, at alle skulle gå med. Han havde imidlertid set, at Svaneke kommune ikke var gået med til forslaget. Han ville dog anbefale, at Hasle sluttede sig til, hvilket også blev vedtaget, efter at der var faldet flere anerkendende udtalelser.

Aage Jensen fandt det mærkeligt, at man havde tænkt sig, at plejersken skulle have bopæl i Allinge-Sandvig, hvilket måtte være at betragte som et yderpunkt i distriktet, der jo strakte sig helt til Klemensker og Nyker, hvorfor han mente, at Hasle var meget mere centralt beliggende. Man vedtog derfor at henstille til udvalget at tage dette spørgsmål under overvejelse.