2000-årig begravelsesplads og boplads på Hasle Fælled.

Bornholmeren 30-08-1962.

 

 

2000 – årig begravelsesplads og boplads på Hasle Fælled.

 

 

Nye oplysninger om fund, der desværre er blevet ødelagt.

 

Da der for 40 – 50 år siden ude på byens gamle ”Frihed”, der senere kom til at hedde ”Ekserepladsen” og sidst og indtil nu ”Fælleden” og lige overfor, hvor den gamle offerbrønd, ”Guldhullet” endnu eksisterer, anlagdes et cement støberi, viste det sig ved grusgravningen, at stedet var en begravelsesplads fra den ældre jernalder.

 

Masser af urner blev gravet op, og flere brandpletter blev ødelagt. Kun nogle få af urnerne indeholdt aske af brændte ben, men noget af værdi i form af dødsgaver var en sjældenhed at finde.

Desværre blev så meget ødelagt af denne gamle begravelsesplads fra den ældre jernalder fra tiden år 0 – 200, at den må betragtes som helt sløjfet som noget interessant fra en fjern tid, hvor vore forfædre havde en boplads lidt nordligere, der hvor nu byens søndre bæk løber ud i havet.

Her var der, før bækken blev tilfyldt og rørlagt, en sådan natur, at her må have været et herligt landingssted for de gamle jernalder vikinger, når de stævnede ind med deres både – her kunne de trækkes op i slugten og ligge sikrede for hav og storm, og så var her det, som man vel tør regne for noget af det vigtigste for en boplads; det friske vand i bækken.

 

Når jeg tidligere har fremført dette med bopladsen ved bækken og forbundet det med den nuværende begravelsesplads, har jeg snarere mødt skepsis end forståelse og medhold.

Men nu fik jeg forleden dag en oplysning som bragte et mere fast perspektiv ind i billedet. En arbejder fortalte mig, da han for et par år siden var med i et udgravningsarbejde imellem silderøgerierne på den del af fælleden, som støder op til den nordre skrænt af bækken, gravede de flere menneskekranier og knogler frem; men der var intet, som fortalte om begravelsesmåden.

På kranierne var intet, som viste, at de havde været udsat for ild, så man tør antyde, at det har været en begravelsesplads af nogle hundrede år yngre dato, end den lidt sydligere fra den ældre jernalder.

 

De opgravede rester af vore her begravede forfædre blev gravet ned igen eller blot kastet ud over skrænten ned mod havet, så de nu er skyllet ud af det ved højvande.

Det kunne være rart, om folk ville vise interesse for slige fund og gøre anmeldelse derom, for i mange tilfælde kan der deraf gives et vist kendskab til og oplysning om vore hedengangne fædres liv, død og begravelse for halvandet tusind år siden.

 

Carl J.E. Aakerlund.

 

Skriv et svar