Snedker og viceborgmester Carl Jensen.

Carl Andreas Jensens aner.

Christian Jensen er søn af Jens Christian Jensen og Margrethe Frederiksdatter er f. i Klemensker den 13.04.1825. d. i Hasle den 19.03.1897.

Kirstine Marie Pedersen er datter af Peder Larsen Dam og Kirstine Hansdatter er født i Rutsker den 19.09.1929.

Carls farfar, daglejer og sømand Christian Jensen & Kirstine Pedersen I Hasle. De får 7 børn:

Elsebeth Margrethe Jensen f. 26.07.1849 i Klemensker.

Julius Peter Jensen f.24.12.1851 i Klemensker.

Hans Frederik Jensen f. 25.06.1854 Hasle. D. 28.04.1857 Hasle.

Hans Peter Jensen f. 20.03.1858 Hasle.

Laurits Jensen f. 16.12.1860 Hasle.

Caroline Kirstine Jensen f. 10.07.1863 Hasle. D. 13.07.1867 Hasle.

Christian Jensen f. 19.02.1866 Hasle.

 

Deres søn murer Hans Peter Jensen f. 20.03.1858 Hasle.   d. 08. 03. 1915, (Tuberkulose) i Hasle Kirkegade matr. Nr.123.

Gift med Marie Andrea Kofod f. 02.05.1866 d. 13.04. 1933 i Hasle.

De fik 6 børn:

Olga Emilie Marie Jensen f. 18.03.1885 i Hasle d.13.08.1963 i Rønne.

Ingeborg Amalie Pouline Jensen f. 29.07.1888 i Hasle d. 25.02.1890 Hasle.

Thorvald Peter Jensen f. 19.01.1894 i Hasle d. 20.04.1965 Rønne. Murer.

Ingeborg Margrethe Kristine Jensen f.01.02.1897 Hasle d. 15.02.1897 Hasle Storegade matr.nr 24.

Carl Andreas Jensen f. 10.09.1898 i Klemensker d. 11.06.1965 Vestergade 45, Hasle. Tømrer.

Hans Peter Jensen f. 20.11.1903 i Klemensker d. 09.05. 1929, (Tuberkulose), Hasle Kirkegade matr.nr.123. Maskinist. 25 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Andreas Jensen blev viet i Hasle kirke den 12.12.1923 til

Anna Marie Kristine Jensen f. 25.07.1898 i Ringsted landsogn. Sorø amt. Datter af Hans Peter Jensen og Hansine Jensen.

 

 

De får 7børn:

Ester Kristine Marie Jensen f. 27.02.1922 Rønne sygehus. d. 06.04.1923, (Bronchetis) Hasle Fælledvej matr.nr.145-st. 13.måneder.

Aksel Andreas Jensen f. 31.01.1924 Hasle Fælledvej.

Anna Marie Jensen f. 12.08.1925 Hasle Vestergade 45.

Inger Kirstine Jensen f. 24.03.1927 Hasle Vestergade 45.

Ruth Elisabeth Jensen f. 09.06.1928 Hasle Vestergade 45.

Ellen Marie Jensen f. 17.11.1932 Hasle Vestergade 45.

Hans Peter Jensen f. 30.06.1934 Hasle Vestergade 45.

 

Carl Andreas Jensen f. 10.09. 1898 i Klemensker.

Skibstømrer.

Død, d. 11.06.1965 i Vestergade 45, Hasle.

Beg. 14.06.1965 på Hasle kirkegård ved sognepræst Albert Madsen.

 

Bornholms Tidende d. 11.06.1965.

Dødsfald.

I dag til morgen er en af Hasles kendte borgere, forhenværende skibstømrer, Carl Andreas Jensen, pludselig død, 66 år gammel.

Carl Andreas Jensen tog i sine unge dage til USA for at skabe sig en fremtid, og han arbejdede som rigger og skibstømrer i en årrække derovre, men da depressionen satte ind med arbejdsløshed og vanskelige tider, vendte han hjem til Bornholm. Efter sin hjemkomst arbejdede han nogle år hos forskellige mestre, men slog sig i begyndelsen af trediverne ned som selvstændig skibstømrer på Hasle havn.      Meget tidlig kom han ind i det politiske arbejde, og han har gennem årene haft adskillige tillidshverv. I mange år var han socialdemokratisk medlem af Hasle byråd, og han øvede på en række udvalgsposter en dygtig indsats i det kommunale arbejde. Bl.a. var han en af foregangsmændene ved nedlæggelsen af Gasværket og den påfølgende overgang til flaskegas og elforsyning.

Ved sin død var Carl Jensen formand for Hasle sygekasse, og han var desuden vurderingsmand til ejendomsskyld.

Carl Jensen efterlader sig foruden sin hustru, seks børn, to sønner og fire døtre. Kun en af sønnerne, fisker Axel Jensen bor i Hasle, mens døtrene alle er gift og bor ovre. En ugift søn bor i Rønne.

 

Carl Jensens virke:

Hasle Byråd 1935 – 1946     –   1950 – 1958.

Ligningskommissionen ca. 1927 – 1935.

Teknisk udvalg

Byrådets kasse – og regnskabsudvalg.

Viceborgmester

Vandværkets formand

Gasværkets formand

Elektricitetsforeningens formand

Belysningsudvalgets formand

Skolekommissionens formand

Vurderingsmand til ejendomsskyld

Østre Landsrets nævningegrundlistes udvalg

Hasle sygekasses sekretær

Formand for Sygeplejeforeningen.