Nørre Herreds byvåben

Byvåben historien.

 Nørre Herred bliver 1149 og endnu 1557 benævnt som ”Hasle Herred”.

Byens ældste købstadsprivilegier er gået tabt. I et kongebrev af 12. november 1555 fik Hasle fornyet sit købstadsprivilegium. I dagene 3. – 5. juli 1584 var Hasle bys repræsentanter, Borgmester Peder Rømer, og Rådmændene Ole Jørgensen og Mads Høg, tilstede i Lund ved Prins Christians hyldning. De bragte da med hjem et nyt Kgl. Privilegeret bysegl.

Men 1685 annulleredes dette segl til fordel for et i forening med Nørre Herred m. v. vedtaget magestratssegl. Senere forandret i 1827 bærer seglet langs randen den lange indskrift: ” Hasle Hammershus Birks og Nørre Herreds segl”.

 

Hasle.

Til venstre ses korset, Hasle købstads segl, til højre Sankt Clemens med bispestav og anker, herredets helgen, et minde om, at Hasle oprindelig var sæde for herredet. Årstallene 1584 og 1827 refererer til fornyelser af sejlet.

 Dette Våbenmærke sad over døren på Hasle Rådhus frem til 1937. I starten af 1970’erne blev det fundet på Rådhusets loft, på torvet, da man efter kommunesammenlægningen flyttede ud til det nyopførte rådhus i Toftelunden, man valgte da at sætte våbnet op her på skolen.

 Kilde: Bornholms Social Demokrat 29 – 12 – 1937.