Sognepræster i Hasle-Rutsker

Sognepræster i Hasle – Rutsker.

Bornholms Nørre Herred. Bornholms Amt. Københavns Stift. 16.. blev Rutsker Anneks. Hasle Kirke fra 15. Aarh., ombygget 1847. Rutsker Kirke indv. St. Mikkel, ombygget 1887 og 1908, Hasle Præstegård opført 1904. Hasle Kbg. 1698. Rutsker Kbg. 1687.

 1. 1609 – 1612. Lars Olufsen Borringholm. 1611 sognepræst i Hasle – Rutsker. Født i Vestermarie 15… Søn af sognepræst i Vestermarie Ole Larsen Skaaning og … imm. Københavns Kommune 1606. Vist 1609 sognepræst i Hasle – Rutsker. 1612 sognepræst i Rønne – Knudsker. Foreningen med Knudsker er måske først blevet effektiv efter 1617.              Død i Rønne 5-7-1653, begr.11-7-1653. Gift med Abelone Nielsdatter. Død i Rønne 20-8-1652.
 2. 1612 (1613) – 1632. Mikkel Olufsen Borringholm. (Rysler). Født i Vestermarie 15… Måske form. Broder. I så fald søn af sognepræst i Vestermarie Ole Larsen Skaaning og Gertrud Svendsdatter. Imm. Københavns Kommune 1606. 1612 (1613) sognepræst i Hasle –Rutsker. Død i Hasle 19-2-1632. begr. Rutsker. Gift 16… med datter af Borgmester Næstved.
 3. 1632-1654. Jens Hansen Sode. Stud. Landskrona 1629. (Jens H. Alanus Sode). Ca 1657 Res. Kpl. Rønne-Knudsker. Till. Rektor Rønne. 1632 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle 13-10-1654. gift 16..med form. Enke.
 4. 1654-1697. Provst Poul Hansen Ancher. Født Hovby / Skåne ca. 1630. Søn af sognepræst i Hovby Hans Poulsen Anchersen og Else Olesdatter. Stud. Kbh. 1650. 1654 sognepræst i Hasle-Rutsker. Hovedpersonen i kampen mod Svenskerne. 1668 skattekommissær på Bornholm. – 1671. 1685 Provst på Bornholm. Død i Hasle 28-10-1697. begr. 5-11-97. gift 1.g. (trolovet 5-6-1655) med Karen Jensdatter Sode. Født i Hasle ca. 1639. Død i Hasle1684. Gift 2g. 168.. med Lene Nielsdatter. Født 1644. begr. Aaker 10-9—1729. datter af Fyrmester Sandvig Artilleri Niels Jørgensen og Margrethe. 2.hustrus broder blev 28-7- 1696 henrettet for brodermord. – 2.hustru bliver gift i Hasle den 5-8-1698 med Eskil Nielsen. By og Herredsfoged i Hasle. Død i Hasle i 1706. – 2. hustru bliver gift i Hasle 3.gang den 3-11-1709 med Gregers Christensen. Døbt i Aaker 27-7-1662. Søn af Borgmester i Aakirkeby Christen Gregersen og Christine Pedersdatter. Borgerkapt. I Aakirkeby begr. Aaker 25-11-1737 gift 1.g med Ane Nielsdatter.
 5. 1685-1717. Hans Poulsen Ancher. Født i Hasle ca. 1662. Søn af sognepræst i Hasle-Rutsker Poul Hansen Ancher og Karen Jensdatter Sode. Stud pr. 1680. 26-9-1685 adj.min.cum spe succ. Hasle-Rutsker. 1697-1717 sognepræst i Rønne-Knudsker. 1717 (1724) Provst Bornholm. Død i Rønne 8-2-1740. begr. 15-2-1740. gift 1.g. 24-8-1687 med Kirsten Joachimsdatter Sivers. Gift 2.g. i Rønne den2-7-1730 med Susanne Florentine Schultz. Død i Rønne den 10-4-1731. begr. 17-4-1731. gift 3.g. på Christiansø den 4-9-1731 (Rønne kbg.) Anna Frederikke Rasmusdatter Hirchnach. Begr. I Rønne 16-11-1762. datter af Kommandant på Christiansø Oberst Rasmus Hirschnach og Barbara Hansdatter von Eppinger.
 6. 1717-1725. Oluf Olufsen Sonne. Født i Østerlarsker ca. 1-11-1672. søn af sognepræst i Østerlars-Gudhjem Oluf Nielsen Sonne (Soel) og Maren Hansdatter Ancher. Stud.pr. 1692. 15-2-1696 sognepræst i Pedersker. 18-6-1717 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 6/7-10-1725. begr. 15-11-1725. Gift 15-7-1696 med Johanne Michelsdatter Frølund. Født i Nexø i 1673. død i Hasle den 14-6-1726. datter af Byfoged i Nexø Mikkel Andersen Frølund og Bodil Eriksdatter Frenderup.
 7. 1725-1749. Børge Jensen Poscolan. Født i Ølby ca. 1-4-1696. Sikkert søn af sognepræst i Sorø Jens Johansen Mogensen Poscolan og Abigael Børgesdatter Knabe. Stud. Pr. Sorø 1715. 17.. p. Kpl. Klemensker. 28-12-1725 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 9-5-1749. begr. 15-5-49. Gift den 25-2-1722 med Barbara Christine Jørgensdatter Sandby, født i Rø i 1701. begr. I Hasle den 29-7-1773. Datter af sognepræst i Klemensker Jørgen Axelsen Sandby og Margrethe (Kirsten) Christensdatter Lind.
 8. 1749-1780. Laurits (Lars) Lauritsen Randers. Født i Hylten / Norge den 19-10-1710. Søn af Kbm. I Hylten Laurits Randers ogJohanne Soelgaard. Stud. Fra Herlufsholm 1727. cand. 13-4-1738. h. dim. 1. fra 14-10-1740 p. Kpl. Aas / Aggerhus Stift. Den 11-7-1749 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 15-5-1780. begr. 23-5-1780. Gift 1.gang 17.. med Anna Henrikke Barby. Begr. I Hasle den 3-7-1667. 1 søn, 2 døtre. – Gift 2.gang 17.. med Karen Madsdatter Engel. Døbt i Hasle den 23-6-1733. Død i Hasle den 24-5- 1800. begr. 29-5-1733. Datter af Kapt. I Hasle Mads Clemensen Engel og Karen Hansdatter Ancher af Rønne.  2. hustru gift 1.g. med Mads Pedersen Kofoed borgerkapt. I Hasle, begr. I Hasle 23-3-1773.
 9. 1780-1786. Poul Poulsen Arboe. Født i Rønne den 8-9-1729. Søn af snedker i Rønne, Poul Ottesen Arboe og Barbara Jensdatter. Stud. I Helsingør 1752. cand. 27-5-1754 nc. 1767 hører Rønne. Den 14-8-1770 p. Kpl. I Aaker. ord. 19-10-1770. Den 23-8-1780 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle 10-9-1786. begr. Den 15-9-1786. Gift i Aaker den 14-5-1771 med Johanne Cathrine Hansdatter Witte. Født i Nylars den 5-4-1750. Død i Rønne den 1-12-1821. med 1 søn. Datter af sognepræst i Aaker Hans Severin Hansen Whitte og Cathrine Sophie Jensdatter Seet.
 10. 1786-1792. Mads Alexandersen Kofod. Født på Almegård i Knudsker den 26-8-1735. Søn af Propr. på Almegård, Kapt. Alexander Kofod og Elisabeth Carlsdatter. Stud. Fra Frederiksborg i 1749. cand. 4-11-1758 nc. 6-8-1763 p. Kpl. I Rønne-Knudsker. Ord.28-10-1763. den 5-6-1766 res. Kpl. Sm. St. og Rektor i Rønne. Fra den 15-12-1786 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 14-6-1792. begr. 19-6-1792. Gift 1.gang i Rønne den 14-11-1767 med Mette Marie Lorentsdatter Selmer. Født i København den 11-6-1739. Død i Rønne den 12-6-1774. 1 søn og 1 datter. Hun var datter af Byfoged i rønne og Herredsfoged på Bornholms Vestre Herred Lorents Asmus(Rasmus)Nielsen Selmer og maren Svendsdatter Holm. Han var gift 2.gang den 14-9-1774 med Mette Marie Mortensen. Født den 4-8-1755. Død 27-3-1836. 3 sønner og 1 datter. Hun var datter af gårdejer Jens Mortensen og Ellen Thorsdatter. –2. hustru bliver gift 2.gang med Baltzer Engel Kofoed i Hasle den 9-11-1798. døbt i Hasle den 23-11-1759. Søn af Borgerkaptajn i Hasle, Mads Pedersen Kofoed og Karen Madsdatter Engel. (se ovenfor under nr.8.) Koffardikapt. I Hasle. Gift 1.gang i Aaker den 27-3-1790 med Caroline Ulrikke Whitte. Født i Aaker 24-1-1761.begr. i Hasle den 3-8-1790. Datter af sognepræst i Aaker Hans Severin Hansen Whitte og Cathrine Sophie Jensdatter Seet.
 11. 31-8-1792 – 28-2-1816. Johan Christian Melbye. Født i Odense den 16-10-1754. Søn af Postmester i Odense, Ulrik Christian Melby og Birgitte Thorsdatter. Stud fra Odense 1772. cand. 27-6-1785 nc. 20-12-1782 lærer i København, Vaisenhuset. 25-12-1786 Res Kpl. I Rønne-Knudsker. Ord. 2-3-1787. Den 3-8-1792 sognepræst i Hasle-Rutsker. Den 28-2-1816 sognepræst i Ibsker-Svaneke. Død i Ibsker den 3-11-1838. Gift i 1786 med Marie Møller. Født ca. 1750 (? 1730). Begr. I Hasle den 20-11-1809.
 12. 1816-1819. Vilhelm Olsen. Født i Helsingør den 22-6-1782. søn af Toldbetjent i Helsingør Ole Villumsen og Anna Magdalene Børgesen. Stud. I Helsingør 1801. cand. 23-4-1807 h. dim. 6-4-1810 1. Den 10-4-1812 sognepræst i Dverberg-Bjørnskind / Tromsø Stift. Ord. København den 7-5-1812. Den 28-2-1816 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 26-11-1819. begr. 1-12-1819. Gift i Vestermarie den 28-6-1812, med Dorothea Margrethe Christine Mangor. Født den 18-8-1789. Død den 7-3-1879. 2 sønner og 2 døtre. Datter af Prof. Ved Københavns Universitet Elovius Mangor og Marie Dahlstrøm.
 13. 1820-1830. Constantin Barbye Mahler. Født i Olsker den 10-6-1773. Søn af sognepræst i Aaker Lars Hansen Mahler og Johanne Marie Randers. Stud. Rønne 1795. cand. 13.7-1803 nc.dim. 24-9-1803 h. kat. 24-7-1803 h. 28-10-1803 p. Kpl. Klemensker. Ord. 2-11-1803. 16-9-1809 p. Kpl. I Østermarie. 5-10-1810 sognepræst i Hundborg- Jannerup. Den 31-5-1820 sognepræst i Hasle-Rutsker. Død i Hasle den 27-1-1830. begr 3-2-1830. Gift den 21-12-1808 med Christine Prahl. Født i Hasle den 1-11-1776. Død i København den 29-8-1853 af Kolera. Begr. 31-8-1853. 1søn og 1 datter. Datter af Byfoged i Hasle, Herredsfoged Bornholms Nørre Herred, Jens Christian Jacobsen Prahl af Ibsker og Ane Dorothea Nielsdatter Bidstrup.
 14. 26-5-1830 – 16-5-1836. Laurits Smith. Født i Helsingør den 4-1-1794. søn af Toldbetjent i Helsingør, Jens Lauritsen Smith og Christiane Mortensen. Stud i Helsingør 1811. cand. 6-10-1817 l. dim. 26-3-1821 egr. Kat. I. 1-3-1818 cst. Adj. Roskilde. 3- 11-1818. Adjunkt sm. St. Den 26-5-1830 sognepræst i Hasle-Rutsker. Ord. 8-7-1830. Den 16-8-1836 sognepræst i Sakskøbing. Den 25-2-1851 sognepræst i Aagerup- Kirkerup. Død i Aagerup den 20-12-1871. Gift den 11-10-1822 med Hedevig Margrethe Becher. Født i Alsted den 13-8-1801. Død i Aagerup den 27-2-1855. 8 sønner og 8 døtre. Datter af sognepræst i Alsted- Fjenneslev Gottfred Becher og Elisabeth Neergaard.
 15. 1836-1840. Claus Benjamin Hellemann. Født i Rygaard den 25-9-1804. søn af forpagter på Rygaard, Jørgen Hellemann og Frederikke Dorothea Wellerup. Stud i Roskilde 1822. cand. 21-10-1829 I. dim. 16-7-1830 I.kat.I. Den 3-8-1831 sognepræst på Christiansø. Ord. 24-8-1831. Den 25-10-1836 sognepræst i Hasle-Rutsker. Entl. Den 4-12-1840 som sindsvag. Død i Hillerød den 11-2-1854. begr. den 17-2-1854. Gift i København 16-9-1831 med Cecilie Marie Kjær. Født i København den 22-8-1802. Død på Christiansø den 29-7 1833. 1 datter. Datter af Silke og Klædehandler i København Christian Olaus Lysgaard Kjær og Mette marie Reimert.
 16. 1841-1844. Dr. Phil. Adolph Peter Adler. Født I København Hellig Geist den 29-8-1812. Søn af Grosserer i København, Niels Adler og Anna Charlotte Christine Enghel. Stud. Pr. 1832. cand. 4-5-1836 I. Udenlands 1837. Magister i 1840. Dr. Phil. Dim. Den 4-3-1840 I. kat. h. Den 10-2-1841 sognepræst i Hasle-Rutsker. Ord. 2-4-1841. Suspenderet den 19-1-1844 på grund af nogle sælsomme ytringer i fortalen til ”Nogle Prædikener”, da man antog ham for afsindig. Trods sogneboernes ansøgning og sin egen protest uden lov og dom entl. 26-8-1845 i nåde og med vartpenge. Udfoldede både før og efter en højst mærkelig forfattervirksomhed både på det philosophiske og det theologiske område. Han døde i Hasle 5-10-1869. Gift i Københavns Slotskirke den 16-5-1841 med Margrethe Charlotte Amalie Kofod. Født i København Hellig Geist den 3-3-1819. Død i København den 10-3-1892. 1 søn og 1 datter. Datter af sognepræst i København Hellig Geist, Børge Poscolan Kofod og Marta Margrethe Søderberg.
 17. 3-11-1845 – 15-7-1856. Christen Madsen Ørsted. Født i Rudkøbing den 1-2-1814. Søn af Købmand i Rudkøbing, Branddirektør Jacob Albert Ørsted og Petronella Cathrine Bang. I huset hos farbroderen A. S. Ørsted fra sit 11.år. stud. Fra Københavns borgerdydsskole i 1834. cand. 30-4-1840 h. dim. Den 7-5-1841 I. kat. I. Den 13-5-1841 Skibspræst. Ord. 21-5-1841. Først skibspræst på Chr. 8. 1842 på Thetis. 1843 Hjælpepræst i København Vartov Kirke. Den 19-1-1844 cst. Sognepræst i Hasle-Rutsker. 3-11-1845 sp. Sm. St. Den 15-7-1856 sognepræst i Simmerbølle. Entl. 10-9-1884. Død i København den 16-5-1899. begr. Simmerbølle 24.5-1899. Gift i Rudkøbing den 28-9-1845 med Lovise Henriette Gebhard. Født i København den 30-11-1817. Død 18-3-1897.7 sønner. Datter af Distriktskirurg på Langeland, Krigsassessor Fredrich Christian Gebhard og Claudine Dorthea Muhle.
 18. 29-9-1856 – 10-7-1865. Christian Albrecht Ravn. Født i København den 19-5-1822. Søn af Kommandørkapt. I Flåden, Vilhelm Frederik Ravn og Marie Elisabeth Bluhme. Stud. Københavns Borgerdydsskole 1839. cand. 30-4-1846. I. dim. 29-8-1849 I. kat. I. 24-10-1846 lærer i København Søetat. Drengeskole. 15.6-1848 Overlærer sm. St. Den 29-9-1856 sognepræst i Hasle-Rutsker. Ord. 15-10-1856. Den 10-7-1865 sognepræst i Hjembæk-Svindinge. 29-3-1876 – 28-3-1899 Prost i Merløse-Tusse Herred. 8-4- 1888 R. af Db. Entl. 29-12-1899. 10-1-1900 Dbm. Død i Svindinge 3-6-1912. Gift i København Holm. 29-6-1855 med Anna Mathilde Friess. Født i København den 4-2-1833. Død i Hjembæk 19-12-1899, 6 b. m. 2 sønner. Datter af Havnekontr. I København Overkrigskommissær Niels Carl Friess og Sophie Vilhelmine Dahlbom.
 19. 1865-1873. Michael Herman Theodor Hertz. Født i Kalundborg den 5-6-1820. Søn af Læge i Kalundborg, Herman Adolph Hertz af Ribe Stift og Catharina (Ketty) Thomasine Potter. Stud i Roskilde 1837. cand.28-4-1845 nc. Dim. 18-12-1845 I. kat. 26-11-1845 I. Den 2-12-1847 p. Kpl. I Bogense-Skovby. Ord. 8-3-1848. 1853 Hjælpepræst i Longelse-Fulgsbølle. 14-8-1853 p. Kpl. I Odense St. Hans Kirke. 17-6-1854 cst. Feltpræst i Rendsborg for de dansktalende tropper i Holsten. (1865) Hjælpepræst i Nr. Nærå-Bederslev.  Den 1-11- 1865 sognepræst i Hasle-Rutsker. Udg. ”Gejst. Stat. Kalender”. Og ”Efterretning om gejstlige embeder i Danmark”. Død i Hasle den 20-11-1873. Gift i Skovby den 3-7-1854 med Cecilie Larsen. Født i Bogense den 28-7-1829. Død ca. 1919 uden børn. Datter af Distriktslæge i Bogense, Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene Urke.
 20. 3-2-1874 – 14-12-1881. Hans Christian Stephanus Brix. Født på Risenholm i Nyker den 28-11-1833. søn af Propr. Risenholm exam. jur. Jens Nicolai Brix og Ane Cathrine Dam. Stud. Rønne 1851. cand. 28-1-1858 h. I. dim. h. kat. h. 15-2-1858 – 31-7-1871 lærer ved Københavns Borgerskole på Blegdamsvej. 1869 tillige inspektør sm. St. 12-4-1872 2. kat. København S. Johannes kirke. Ord. 24-4-1872. Den 7-2-1874 sognepræst i Hasle-Rutsker. Den 14-12-1881 sognepræst i Ibsker-Svaneke. Entl. 25-11-1899. Død i Lyngby den 4-12-1900. Gift i København Vor Frue Kirke den 16-12-1856 med Jensine Cæcilie Elma Ulrichsen. Født i København den 27-11-1831. Død 16-4-1902. 5 sønner og 3 døtre. Datter af Blokkedrejer i København, Oldermand for Drejerlauget Jens Ulrichsen og Cæcilie Petrine Kyhn.
 21. 14-2-1882 – 14-1-1897. Christian Theodor Thomsen. Født i Herskind den 22-4-1845. Søn af sognepræst i Skivholme-Skovby, Carl Thomsen og Ane Elisabeth Flensborg. Stud. Århus 1866. cand. 22-1-1872 h. 2. dim. h. kat. I. 24-3-1873 p. kpl. Gerlev-Enslev. Ord. 30-4-1873. 13-4-1875 k. kpl. I Østtofte-Bandholm. Den 14-2-1882 sognepræst i Hasle-Rutsker. 14-1-1897 sognepræst i Vallensved. Entl. 22-10-1915. Død den 31-1-1920. Gift i Århus Vor Frue Kirke 24-3-1874 med Agnes Elise Walther. Født i Randers den 1-11-1852. Død i Vallensved den 17-4-1914. 1søn. Datter af Daguertypist i Randers Johan Leopold Walther og Elise Frederikke Birgitte Holm, plejedatter af Købmand i Århus O.A. Hahn.
 22. 30-3-1897 – 13-7-1903. Emil Victor Schau Bruun. Født i Vridsløse Straffeanstalt den 13-10-1864. Søn af Overinspektør i Fængselsvæsenet Justitsrd. Cand. Theol. Frederik (Fritz) Brunn og Elisabeth Cathrine Thalitte Wigelsen. Stud. I København V. Borgerdydsskole 1883. cand. 16-6-1888 I. dim. I. kat. I. Lærer i København. 18-3-1889 sognepræst i Vaagø. Ord. 20-3-1889. 4-11-1892 sognepræst på Sydstrømø. Den 30-3-1897 sognepræst i Hasle-Rutsker. 18-7-1903 sognepræst i København, Christians Kirke. Frimurer. Død i København den 2-6-1914. Gift i København Holmen. 7-1-1890 med Dora Topp. Født i Hjørring den 20- 4- 1865. Død den 17-6-1946. 2 sønner og 2 døtre. Datter af praktiserende læge i Hjørring Peter Wilhelm Topp og Theodora Franciska Borroe.
 23. 5-9-1903 – 1-9-1908. Provst Vilhelm Sophus Lichtenberg. Født i København den 15- 7-1870. Søn af Bagermester og Borgerrepræsentant i København. Cand. Polyt. Carl Freidrich Lichtenberg og Vilhelmine Maja Andrea Hoffgaard. Stud. I København Mariboes  Sk. 1888. cand. 21-6-1894 I. dim. I. kat. I. Timelærer i Københavns Kommuneskole. 25-6-1907 K. kpl. St. Hedinge. Ord. 30-6-1907. 1898- 1899 cst. Sp. sm. St. Den 5-9-1903 sognepræst i Hasle-Rutsker. Den 29-7-1904 Provst på Bornholm. 1-9-1908 sognepræst i Valløby-Tårnby. Død den 4-2-1930. Gift i København, Helligånds kirke den 16-8-1906 med Ingeborg Kopp. Født i København den 30-1-1882. Død i Gentofte den 26-6-1948. begr. Valløby den 1-7-1948. 1 datter. Datter af Grosserer i København Julius Kopp og Emilie Frederikke Siersted.
 24. 27-11-1908 – 21-1-1914. Hans Henrik Jørgensen. Født i Vankifvagaard i Skåne den 17-7-1875. Søn af Grosserer i København, Christian August Vilhelm Jørgensen og Hilma Emilie Jønsson. Stud i København Nørrebroes Latin og Realskole 1893. cand. 12-6-1899 h. I. dim. h. kat. I. 1-9-1899 – 15-7-1901 huslærer i Torbenfeld. 27-9-1902 – 28-5-1908 p. kpl. Aversi- Tybjerg. Ord. 1-10-1902. 25-6-1908 hjælpepræst i Øde Førslev-Sneslev. Den 27-11-1908 Sognepræst i Hasle-Rutsker. 21-1-1914 sognepræst i Nordrup-Farringløse. Død den 14-1-1933. Gift i Jyderup den 9-2-1909 med Karen Margrethe Jensen. Født i Jyderup den 7-5-1882. Død i København den 1-2-1951. Datter af Købmand i Jyderup, Christian Ferdinand Jensen og Anna Marie Cecilie Scharling.
 25. 18-4-1914 – 18-9-1920. Alexander Balthasar Carl Reumert. Født i Herning den 19-11-1881. Søn af Rodemester i Frederiksborg, Johan Anton Ponsaing Reumert af Sorterup-O. og Anna Sophie Margrethe Kastrup af Kongsted. Stud. Københavns Metropolskole 1899. cand. 21-6-1905 I. dim. I. kat.  I. 1905-1907 Huslærer Erholm. 1908 sekr. I Kolding K.F.U.M. 1908 sekr. i Frederiksberg F.D.F.. 21-11-1909 K. Kpl. Nr. Tranders. Ord. 1-8-1909. Den 18-4-1914 sognepræst i Hasle-Rutsker. 18-4-1920 sognepræst i Hørsholm. Død den 2-5-1939. Gift i Frederiksberg Solbjerg kirke den 4-2-1910 med Borghilde Bech. Født Frederiksberg den 21-6-1886. Død i Usserød den 4-2-1953. Datter af Grosserer i Frederiksberg, Peter Frederik Bech og Elisabeth Maria Rønneberg.
 26. 1921-1950. Niels Jensen Nielsen. Født i Bjalderup i Horne. Østre Horne Herred, den 23-3-1882. Søn af Husmand i Bjalderup, Poul Nielsen og Marie Eline Jørgensen. Stud. Pr.1905. cand. 21-6-1910 h. 2. Huslære i Nr.Nissum.  21-11-1912 sognepræst i Bording. Ord. 18-12-1912. Den 11-2-1921 sognepræst i Hasle-Rutsker. Entl. 8-2-150. Død i Sorø den 17-11-1959. Gift i Varde den 3-8-1913 med Marie Henriksen. Født i Esbjerg den 22-10-1891. Datter af Marie Henriksen, Esbjerg, og Snedker Thomas Schmidt, Reffel, Bjalderup. Plejedatter af tømrer Christen Christensen og Kirsten Hansen.
 27.  19-6-1950 – 12-1-1961. Paul Chrilles Bacher. Født i St. Magleby den 22-3-1920. Søn af Gårdejer i St.Magleby, Chrilles Villum Bacher og Anna Hansine Andersen. Stud. København Metropolskole i 1938. cand. Jur. 1944 I. 1944 sagførerfuldmægtig. 194.. sekr. i Københavns Boligministerium. Cand theolog ..6-1949 I. (90). 14-7-1949 Hjælpepræst i St.Magleby. ord. 24-7-1949. Den 19-6-1950 sognepræst i Hasle-Rutsker. 12-1-1961 sognepræst i Hvalsø-Særløse. Gift 16-6-1949 med Ingeborg Kirstine Herbøl. Født i Valby den 30-1-1920. datter af Snedkermester i Valby, Lars Peder Herbøl og Hilda Karoline Marie Taubson.
 28.  1961-1964. Filip Timotheus Rosager. Født i Horne / Vends den 2-6-1906. Søn af Lærer i Horne, Hans Christian Hansen og Karen Kristine Kristensen Rosager. Stud. I Hjørring 1925. cand. 10-1-1931 h. I. 30-12-1933 navnebev. Fra Hansen til Rosager-Hansen. 28-9-1931 k. Kpl. V.Ø. Hassing. Ord. Ålborg Domkirke 28-10-1931. 18-5-1936 sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup. 2-6-1947 sognepræst i Oksenvad. 19.. Navnebrev til Rosager. Den 22-4-1961 sognepræst i Hasle-Rutsker. Gift i Horne den 11-11-1931 med Mathilde Marie Andersen. Født i Horne /Vends. Den 12-6-1910. Datter af Sognerådsformand i Horne, Anders Kristian Andersen og Ane Nielsen Bæk.
 29. 29-8-1964 – 1971. Albert Harry Madsen. Født den 1-6-1901.
 30. 1-1-1972 – 1976. Mogens Peter Madsen. Født den 11-6-1929.
 31. 1-12-1976 – 1992. Jørn Sjøholm. Født den 13-7-1939.
 32. 1-11-1992 – 2000. Jacob Breum Houler. Født den 14-9-1948.
 33. 1-3-2001 – 2005. Lars Morthorst Christiansen. Født den 5-4-1967.
 34. 1-9-2005 —            Jens Jørgen Rasmussen. Født den 21-11-1959.

 

Denne liste over Sognepræster i Hasle og Rutsker er til nr. 29 fra Bornholmske Samlinger 38. Bind.  Udgivet af Bornholms Historiske Samfund i 1961.

Skriv et svar