1. Carlo Henning Ipsen

Carlo Henning Ipsen er født den 16. april 1930 på Villa Domus ved Hasle.

Blev døbt i Hasle kirke den 29. maj 1930 ved pastor Niels Jensen Nielsen, vidner var følgende Sara Ipsen – Ove Jørgensen, København – Ellen Jørgensen, København – Edith Ipsen, Hasle – Olga Ipsen, Hasle.

Navneforandring ifølge meddelelse fra Fyns Stiftamt den 2.september 1965 – slettet Carlo.

Henning Ipsen med sin lillebror Arne Ipsen

Skolegang i Hasle Borgerskole.

Henning Ipsen som spejder

Student fra Rønne Statsskole i 1948.

Henning Ipsen som student.

Skolelærer fra Skårup Seminarium i 1951.

Bryllup, Lørdag den 5. juli 1952 viges i Kerteminde kirke, lærerinde Britta Linell, datter af overlærer Lars Nielsen, Skyttegade 18, Kerteminde til lærer Carlo Henning Ipsen, søn af murer og organist Henry Ipsen, Hasle. Begge er fra 1. august ansat ved Herlev skole på Sjælland.

Den unge Henning Ipsen

Den unge mand Carlo Ipsen

Forfatter Henning Ipsen

Forfatteren Henning Ipsen

Henning Ipsen juli 1979, foto Algot Lindau, Bornholmske Billeder.