Søndre Bæk og broen over Fælledvej

Her ses de lange granitblokke som en bro over vandløbet. Siderne var opbygget af granit marksten.

Her ses de lange granitblokke som en bro over vandløbet. Siderne var opbygget af granit marksten.

Her ses princippet, hvordan de tilhuggede granitsten danner bro.

Her ses princippet, hvordan de tilhuggede granitsten danner bro.

I 1937-38 flyttede Gartner Ipsen og familie ind i Fælledvej 15. Sønnen Jens Peter Ipsen fortæller om dengang hvor der var åben bæk fra Søndre Mølle og ud til havet.

Det blev besluttet at den skulle tildækkes og man nedlagde ½ meter cementrør, med det resultat at, ved store regnfald var rørene for små og jorden hos gartner Ipsen blev skyllet ned i anlægget. Det hændte ofte at anlægget var oversvømmet og Ipsens jord skyllet væk.

Rørene blev herefter udskiftet til 1 meter rør og det afhjalp problemet. Nede i Søndre Bæk var der en træbro som Hasle Klinkers tog kørte over på turen ned til havnen med varer. Bækken blev af mange beboer på Fælledvej brugt når man havde tømt spanden, gik man med sin fladbør hen for at vaske sin lokumsspand i bækken, det var som regel lørdag/søndag.

Her kan man se, hvordan Søndre Bæk i gammel tid var ført under Fælledvej.

Her kan man se, hvordan Søndre Bæk i gammel tid var ført under
Fælledvej.

En Legende ved
navn Nørring holdt meget til i anlægget, hvor han nød sin suppe; Kijafa og sprit. Engang faldt han, da han stod ved bommene, så uheldigt at han slog hovedet ned i granit kanten på broen. Han blev vasket og lappet sammen af fru Ipsen.

Rørlægningen af Bækken er lavet i flere etaper.

Mølleparken på østsiden af fælledvej blev rørlagt i 1979 med ø1000 brøndringe rør på højkant.Granitstenene under Fælledvej blev i 1984 udskiftet med cementrør i størrelsen ø700 med fod. Det samme blev hele Anlægget ned til Søndre Bæk.

Rørledningen fra Søndre bæk og ud til havet blev lavet i 1975 med ø1000 brøndringe på højkant.

(kilde Klaus Lind, Vej & Park.)

Ideen med at disse granitsten nu ligger her, hvor de hører hjemme, kom fra Frank Olsen, Fælledvej.

 

De tilhuggede granitblokke, der her er lagt i cirkel, lå tidligere side om side og dannede bro over Søndre Bæk på Fælledvej.

De tilhuggede granitblokke, der her er lagt i cirkel, lå tidligere side om side og dannede bro over Søndre Bæk på Fælledvej.