Bestyrelsens beretning 2019

Bestyrelsens beretning 2019.

Så står vi her igen, et år er gået. Hvor bliver tiden dog af. Vi kan snart ikke følge med længere. Vi skal nok til at passe på at vi ikke lige pludselig ryger af. Jeg ved ikke om det er klimaforandringen, men jeg har aldrig før slået græs i februar måned, eller om det er samfundets skyld. Det kan vel ikke være fordi, det er os der bliver ældre.

Det første vi havde på programmet i 2019, var Generalforsamling den 23. februar, her var 27 personer med. Efter Generalforsamlingen viste vi filmen ”1866”.

Den 23. marts havde vi Billedeftermiddag, her viste vi ukendte personer og fik sat navne på en hel del, med hjælp fra 26 personer.

Den 26. april havde vi Foredrag med Niels-Jørn Jensen. Et meget flot foredrag om Hasle Lystskov, med alt hvad der har foregået igennem tiderne, navne på de forskellige steder og hvad de stod for. Til dette arrangement havde 36 valgt at være med.

Den 17 – 21. september var vi med i Kulturugen 2019. Her havde vi igen en fin udstilling med billeder og genstande, som vi havde lånt rundt omkring. Hasle Klinker med titlen ”Fra kul til verdensmarked”. Onsdag var Hasles dag og besøgstallet var på 98 personer. Torsdag – fredag – lørdag var der i alt 80 personer. Der var lidt problemer med at folk skulle have badge og betale 20 kr. i entre. Et medlem blev så sur at vedkommende meldte sig ud af foreningen, meget ærgerligt. Det var også meget ærgerligt at vi ikke var kommet med i Kulturugeavisens papirudgave, selv om alle formularer var udfyldt. Men trods alt en fantastisk flot udstilling.

Udstilling i Vang i uge 31. Vi blev inviteret til at være gæsteudstillere i Grundejerforeningen Vang i Huggeriet. Jeg havde lavet en del tekster og billeder af de personer i Vang som jeg mente at vi burde fremhæve, det drejede sig om Anker Hansen – Karl Finne – Asta Nicolajsen – Valdemar Svart. Vi havde via Iris Kofoed fået lov til at låne noget fra Ritta Nielsens arkiv. Vi var med til brunch, hvor jeg fik lov til at fortælle historien om de forskellige billeder. En lille men fin udstilling.

Billedeftermiddag den 26.oktober. Her viste vi filmen Kulbryderne, som blev optaget på Lic. centret, med bl.a. Karl Anker – Jørn-Ole Jensen – Henry Ipsen – og Gunnar Bech. Vi viste også filmen fra Hasle Klinkers 150 års dag, derudover så vi på en del foto – billeder og fik hjælp med nogle navne, denne eftermiddag var vi 12 personer.

Vi havde Julearrangement den 23. november. Det var så traditionen tro, med julesange – julehistorier – julebanko – gløgg og æbleskiver – samt kaffe og småkager. Her var vi 35 personer.

Ved risengrødsarrangementet havde Bente og mig en lille bod med kalendere og DVD’er samt Arne Ipsen bøger, det gik rigtig godt, folk manglede gaven til Tante Olga eller til mandelgave.

1658 arrangementet den 8. december 2019. Igen i år et helt fantastisk flot arrangement, med by fortælling i Byrådssalen ved Torsten Sletskov. Velkomst på Torvet ved Bytingets formand Kaj Erik Mortensen, kransenedlægning ved Mindestenen af formanden for Hasle Lokalhistorie, Trompet solo ved Kaj Erik Mortensen, derefter foredrag i den Store Sal ved Patrik Jacobsson fra Staffanstorp i Sverige. Klokken 1658 startede en fantastisk flot underholdning i Hasle kirke hvor sognepræst Jens Jørgen Rasmussen bød velkommen og de dygtige sangere og musikere underholdt i en times tid. Derefter var der spisning på Hotel Herold for 110 personer. Her var det så Folk og Fæ der underholdt. Et helt forrygende arrangement der bliver bedre og bedre for hvert år, tak til alle der var med til det.

Vores udstilling på Hasle Røgeri har igen i år kørt i Røgeriets åbningstid. Vi har nu fået lavet de sidste sedler på dansk – tysk – engelsk og polsk, som mangler på de sidste genstande, de kommer på nu når der bliver åbent igen. Det er Tonni Jørgensen – Per Holm der har hjulpet med dette, tak.

Vores udstilling med kongelig kammersanger Vilhelm Herold, har også kørt fint i Turistkontorets åbningstid, tak til Karin Pihl, og tak til Torsten Sletskov for hver gang han har byvandring, har han fortalt historie om Vilhelm Herold, men er nu slut med Turistkontoret i Hasle, og hvad der skal ske aner vi ikke, men det er meget trist hvis vi bliver nød til at sende Hasles store sanger i depot i Rønne igen. Tak til Christl Vang for denne udstilling.

Det var lidt om arrangementer og udstillinger.

Men der foregår jo meget andet i en lokalhistorie. Vi har igen i år lavet en kalender med billeder af Mikael Vang og det er Christl Vang der har redigeret og sammensat og bestilt den. Vi har igen solgt 150 stk. Jeg ved at der er kommet kalendere både til Amerika og Canada.

Arkivering og registrering af arkivalier. Her er der sket meget i 2019. En kæmpestor tak til tirsdag og torsdagsholdene for det arbejde I gør hver uge. Det gælder alle jer som klipper, sorterer, sætter i mapper og registrerer.

Vi har i 2019 modtaget en masse arkivalier af forskellige slags, det er vi meget taknemlige for, TAK for at I valgte os og ikke Bofa.

Jeg har også i år modtaget en hel del henvendelser på mail eller telefon, fra folk der gerne vil have hjælp til at klare et eller flere spørgsmål, det kan være som f.eks., Hvor boede min tante, hun boede i et hus der var lidt mindre end naboens, hvad er matrikelnummeret på det? Hvad årstal er det hus bygget, som mine oldeforældre boede i dengang jeg var barn? Hvor mange søskende havde min oldemor, og var der nogen uden for nummer? Ja man kan blive udsat for mange gode spørgsmål, og er glad hver gang man kan hjælpe nogen.

Vi har fået ordnet nogle af vores borgmester billeder i Byrådssalen, nogle havde mistet farven totalt, andre lidt mindre, de er nu rigtig flotte igen, det har Bendt Nielsen hjulpet os med, tak for det.

Arne Ipsens bøger ”Hasleglansen” og den sidste nye ”Med morfar ved Kulkysten” har vi solgt en del af. I forbindelse med udgivelsen af Kulkysten, holdt Arne Ipsen en lille reception i Byrådssalen for 13 indbudte. Han arbejder på nye værker.

Vi har arvet Erik Grønvangs materiale, såsom kamera, computer og film – bøger samt alt hvad der ellers var, hans kone Inger skulle bare af med det. Det er vi meget taknemlige for. Vi kunne godt bruge et par unge mennesker, til hjælp med lidt filmarbejde.

Vores filmfolk har lavet forskellige ting. Blandt andet en reklamefilm for ”Tunnelfolket”. DVD med Birthe Pedersen der læser og synger på bornholmsk. DVD med optagelserne fra årets 1658 arrangement. Vi har haft møde med Bornholms Museum angående filmoptagelser vedrørende ”Flugten fra Polen i 1957” men har ikke hørt fra dem siden. Derudover har filmfolkene været ude og vise film i Østermarie – Østerlars og i FOA i Rønne.

Henvendelse fra Danfoss historiske arkiv vedrørende en granitstøtte på 8,6 tons, udformet af Anker Hansen, Rutsker. De ville godt have lidt historie om Vang Granit og Anker Hansen, jeg blev lovet at Lokalhistorien vil modtage billede og historie, når de får det færdigt.

Vi havde besøg af ”De første realister” fra Hasle skole, i alt 19 stk. hele klassen var samlet. Der blev snakket og grinet meget. De så Haslefilmen og forskellige mapper med billeder.

Den 1. oktober 2019 var det 100 år siden at den nye Retsplejelov blev gennemført, og den første folkevalgte borgmester i Hasle blev uldjyden Søren Thomsen.

EU’s persondataforordning, ja det er en af de ting man har fundet ud af i EU, sikkert for at holde en masse mennesker beskæftiget med noget. Den lov blev indført i maj 2018, og har siden givet alle lokalarkiver kæmpe problemer.

Der skal gå 75 år før et billede med skolebørn eller konfirmander eller lignende må offentliggøres med navn på, man skal have alle på billedet tilladelse. Når det drejer sig om en person der er død, skal der gå 10 efter før det må bruges, så kan man jo heller ikke spørge. Vi har hørt om kæmpestore problemer på Facebook, hvor der er krævet enorme beløb for disse overtrædelser. Så det har vi også kunnet mærke, her i vores lille arkiv. Helt urimelige bestemmelser man kan komme med fra EU. Når man går ind og ser på de bestemmelser, ja det er ikke for ganske almindelige frivillige folk, der kan finde ud af alle de regler og paragraffer. Så hvis I hører en dag at jeg er blevet hentet af politiet, ja så er det nok på grund af EU’s persondataforordning. Men det, det handler om er jo at vi skal være beskyttede mod svindlere, der kan udnytte billeder af os og manipulere med dem på det groveste.

På Facebook er der en gruppe, der hedder Hâsle Lokâl Historie, det er Rune Gøtterup der er administrator for den.

Vores hjemmeside: www haslelokalhistorie.dk der kan man gå ind og se de arrangementer vi har, og her kan man se og læse en hel masse gode historier og beretninger, der er efterhånden lagt rigtig meget ind, så gå endelig ind og se om der skulle være noget I kunne have interesse i, rigtig god fornøjelse.

Vi har købt lidt inventar i år, 6 nye stole, nogle af de gamle var fuldstændig udslidt, nye voksdugge, samt nogle nye reoler, og en planchevæg, som vi bruger til udstillinger, alt dette er vi meget glade for.

Vi har igen i år fået aviser fra Jørn Uffe Hansen, det er vi utroligt glade for. Tak for dem og tak til jer der arbejder med dem. Tak til Børge Jensen for alle de billeder, du har lavet i årets løb, trods problemer ind imellem.

Tak til Iris og Jørn Ole for at I gør rent fos os, det er vi meget glade og taknemlige for.

Tak for Hasle – Nyt, det prægtige blad, som alle vores medlemmer er glade for. Tak til redaktionen for det flotte arbejde.

Tak for samarbejdet med Bytinget og Turistkontoret.

Tak til Bornholms Tidende for en altid god pressedækning og godt samarbejde. Vi er også glade for at avisen kan bruge vores artikler fra hjemmesiden, faktisk rigtig stolte. Men vi er kede af det nye system der er indført i jeres arkiv, det er meget svært at finde gamle artikler i de gamle årgange, det gamle system var super. Men det kommer nok hen ad vejen som tiden går, tror jeg.

Tak til jer der er mødt op i dag, men en kæmpe tak til jer, som møder op tirsdag og torsdag hele året rundt.

Tak til hele bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb. Tak til min familie, uden jeres opbakning, var jeg ilde stillet.

Jeg vil slutte denne beretning af med et motto, som lyder sådan her:

HVIS MAN IKKE KENDER FORTIDEN – FORSTÅR MAN IKKE NUTIDEN:

DERIMOD NÅR DU KENDER DIN FORTID – KAN DU BEDRE FORSTÅ DIN NUTID OG FORME DIN FREMTID.