Teknisk Skole – Bia – Lid

Grunden, hvorpå Teknisk Skole er opført, var oprindelig det sted, hvor kammersanger Herolds fødested lå. Faderen var bager og havde sit bageri her på grunden. Altså ikke længere oppe ad Heroldsgade, som pladen på gavlen fortæller.

En kreds af byens håndværkere havde startet Hasle Håndværker – og Industriforening i sidste halvdel af 1800- tallet. Deres lærlinge blev, så vidt jeg ved, undervist forskellige steder i byen, men 1885 – 1895 foregik undervisningen på forsamlingshuset og derefter på borgerskolen.

teknisk-skole-1

I 1909 opførte Håndværkerforeningen Teknisk Skole (det senere Bia – Lid), tegnet af Mathias Bidstrup. Det er tydeligt at se, at den samme arkitekt har tegnet øens øvrige Tekniske Skoler.

Der var et pedelpar ansat. De havde lejlighed i den nederste sydlige del af bygningen. Jeg formoder, at de boede frit med lys og varme mod at renholde lokalerne, og fyre i kakkelovnene, når der var behov for det. Hvor mange pedeller der har været, er jeg ikke klar over, men jeg husker Carlsson, Peter Pedersen samt Iris og Andreas Jensen.

Da jeg gik på Teknisk Skole (1945 – 1950) var der til højre for hovedindgangen et lille kontor, og til venstre et stort klasselokale i den nordlige del, samt et af samme størrelse lige ovenover på 1. sal. Den sydlige del af 1. sal var delt til 2 lokaler, hvor det østlige blev brugt som klasselokale, medens der var bibliotek i den vestlige del. Foran trappen mellem de to klasseværelser på 1. sal var der indrettet en form for køkken. Jeg mener, at der var indlagt gas, men ikke vand eller afløb.

2. sal, eller loftet om man vil, var et stort rum, som blev benyttet til foredrag, andespil, fester, udstillinger og lignende.

De sanitære forhold var meget ringe. Der var to dasser og et pissoir i gården samt en form for en vask med koldt vand ved siden af trappen inde i forstuen.

Lokalerne blev opvarmet med kakkelovne.

Udvendig er der gjort meget ud af udsmykningen. Mellem ornamenterne ses symboler og værktøj tilhørende diverse håndværkere med tilknytning til skolen.

Øverst på frontspidsen står der over Hasles byvåben ” S. CIVITATIS. HASLE”. Det betyder noget i retning af ”med hilsen til borgere (eller staden) Hasle”.

Uret, der sidder på frontspidsen er fremstillet i 1931 af Jens Valentin Anker, mangeårig lærer på Teknisk Skole, medstifter af firmaet Brødrene Anker og bror til min bedstefar.

Lærlingene gik på teknisk skole hver aften i vinterhalvåret mellem kl. 18 og 20 undtagen lørdag og søndag. Dog var handelslærlingene fritaget for undervisning om fredagen, da havde forretningerne jo åbent længe, så da skulle der arbejdes.

bestyrelsen-paa-teknisk-skole-001

Når unge mennesker er sammen, laves der ofte sjov. Noget af det, jeg husker bedst, var i 1946 til frihåndstegning. Der var forskellige emner, terninger, kegler, vaser og lign. Placeret på et bord. Det var så meningen, at vi elever skulle tegne emnerne fra vore pladser, og det var vigtigt at både emner og elever holdt de samme pladser fra time til time. En aften havde nogen stablet alle emnerne ovenpå hinanden til et højt tårn. Da læreren kom ind og så det, fik han et hysterisk tilfælde og hentede forstanderen. Det var Aakerlund, der kom og holdt en tale for os. Hverken han eller vi unge kunne lade være med at trække på smilebåndet, da han sagde, at det ikke var på den måde, at vi skulle genopbygge landet. Man skal jo tænke på, at den anden verdenskrig lige var afsluttet.

1958 var sidste år, der blev gennemført undervisning på Teknisk Skole. Derefter foregik undervisningen om dagen på Teknisk Skole i Rønne.

Da undervisningen holdt op, kom der et lejemål i stand med bogtrykker Hakon Holm, der havde trykkerimaskiner i stueetagens og førstesalens nordlige klasseværelser.

I 1962 henvendte Birger Boss sig til bestyrelsen for at købe bygningen. Hakon Holm blev som lejer tilbudt at købe bygningen, men da han ikke var interesseret, overtog Birger Boss bygningen for 50.600 kr., der var den offentlige ejendomsvurdering. Staten havde i sin tid ydet et afdrags – og rentefrit lån på 11.600 kr. og dem ville staten gerne have igen i forbindelsen med afhændelsen. Ved at oprette et legat for unge håndværkere og handlende under uddannelse fik vi lov til at beholde pengene, der sammen med salgssummen indgik i legatet, og det er der mange unge fra Hasle og omegn, der senere har nydt godt af.

Biblioteket var i forvejen flyttet hen i Byledsgade 7a. Hakon Holm flyttede sin bogtrykkervirksomhed til Rønne.

Birger Boss overtog altså bygningen 1.oktober 1962 og indrettede den til at huse lejrskoleelever. Der blev lavet en tilbygning i gården til køkken, etableret et fyrrum, lavet centralvarme, toiletter, badefaciliteter.  15.maj 1963 kom de første lejrskoleelever til ”Bia Lid”. Navnet betød, at man skulle tage den med ro.

I 1980 solgte Birger Boss ejendommen til kommunen, men beholdt brugsretten i sommersæsonen 1981. Prisen var da 875.000 kr.

Biblioteket flyttede tilbage til ”Bia Lid” 6. februar 1982 og havde lokale i stueetagens nordvestlige del sammen med det lille kontor ved siden af hovedindgangen, mens Boss flyttede hen i Byledsgade, hvor biblioteket havde haft til huse.

Den 10.januar 1983 flyttede Hasle Fritidsklub ind på 1. sal. Hasle ungdomsklub fik lokaler på 2. sal.

Desuden holdt Herolds Mindesamling til i den sydvestlige del af stueetagen (2 fag).

I 1985 blev der etableret udvendig brandtrappe fra 1. og 2. sal på bygningens sydside.

1. august 1985 flyttede fritidsklubben op på 2. sal, hvor også en ungdomsklub holdt til, mens den kontrollerede skolefritidsordning flyttede ind på 1. sal.

I 1991 flyttede Herolds Mindesamling og biblioteket op i skolens gamle gymnastiksal.

I 1992 flytter fritidsklubben op i Byvangen og dermed er skolefritidsordningen alene om hele bygningen.

I 1995 blev bygningens tag gennemgribende renoveret.

September 2000 Erik Anker

Skriv et svar