Vort “Husdyr” fluen.

 

                                                                       Bornholms Tidende den 03.11.1944.

Vort ”Husdyr” fluen.

Man skal kæmpe mod dens yngel.

Venstres ungdom havde i aftes indbudt til foredrag og film i Forsamlingshuset.

Frants Holm, Vestre Rosendalegård, bød velkommen og oplyste, at det var tanken at danne en studiekreds.

Aftenens foredrag holdt dyrlæge Kofod, Hasle. Han talte om et af vores almindeligste ”Husdyr”, fluen. Foredraget formede sig som en kort omtale navnlig om vores to almindeligste fluer, stuefluen og stikfluen, hvorpå dyrlægen kom nærmere ind på deres udklækningssteder og bekæmpelse. Navnlig fremhævede han stærkt, at kampen mod fluerne skulle føres mod deres yngel i stalde især i møddinger.

Fluerne ynglede særlig i svinegødning, hvorfor denne skulle ligge nederst i møddingerne, og derover skulle man lægge ko gødning og til sidst hestegødning. Man skulle især sørge for at få temperaturen så høj som mulig. Mod de fluer, der udklækkes i stalde, skulle man bruge sprøjtemidlet Tentisilsprit.

Ved kaffebordet forelagde formanden for V U sagen om en studiekreds, og det vedtoges at danne en. Det første møde finder sted på Vestre Rosendalegård den 14. november. Leder blev dyrlæge Hans Kofod.

 

****************************************************************************************************

 

                                                                    Bornholms Tidende den 28.02.1947.

Militærbil mod kane, der ødelagdes.

Ingen mennesker kom noget til.

I går middags skete der i Hasle en kollision mellem en militærbil og en kane, der, skønt den var meget voldsom, ikke fik alvorlige følger.

Kollisionen sket på hjørnet af Storegade og Østergade ved dyrlæge Kofods ejendom. Militærbilen kom kørende imod byen og passerede Østergade lige i det øjeblik, da Gdr. Andersen, Jydegård, der kom kørende i enspænderkane ad Storegade. Et sammenstød var uundgåeligt. Gdr. Andersen forsøgte at komme foran bilen ved at køre ind på gadens modsatte fortov, men militærbilen forsøgte desværre også at komme foran kanen, hvorved den kørte ind i kanens forparti der fuldstændig ødelagdes.

Hesten fik en skramme på låret, men dyrlægeundersøgelsen viste, at der ikke var sket noget. Gdr. Andersen blev ved sammenstødet slynget af kanen, men slap med et par mindre skrammer. – militærbilen klarede sig derimod uskadt.