I Mârn E’d Jyl!

I Mârn E’d Jyl!
Mel.: Højt fra Træets grønne Top.

Kårta, svårta, sjymma Dâ,
Autana så longa!
Bæstemoer, mijl å glâ,
nynnar Jylasonga.
Âueralt e stor Stahaj,
Fâr hanj går å gassar saj,
Å te goa Venner
Jylakårt hanj sænner.

Moer hon må fæjes me,
hon ska Kâga bâga,
Anna-lidinj Stompinj e
vil hâ Lâu å smâga.
”Liden skre du her ska hâ,
å når du vil varra brâ,
få te Jyl en Dokka
som kanj Iven lokka”.

Hâns hanj vil nok jælpa Fâr
Jylatræd å hænta,
for hanj løvver, å hanj hâr
foje Tid å vænta.
Ræjti stort ded varra må,
helt te Tijled op ska’d nå,
lyz å korra granja,
monga Kâgemanja!

Bællana, som læja Sjyjl,
glømma rent å tælla.
”Tra-la-la, i Mârn e’d Jyl”,
ajle e som Bælla.
Jyln hon vârar ver te Knud,
vess hon inte drives ud
te Fâstelaun, ja troer-
sporr mæn Bæstemoer!

Otto J. Lund.