Markering af Bornholms befrielse fra Sverige 1658 – året 2019