Hawed e mit

Hawed e mit. – Tajninjer udå Oluf Høst. – Gornitzkas Forlag. Allinge. 1945. Trykt i Gornitzkas Bogtrykkeri. – 150 sider.

Arne Madsen, Karlebo, skrev i sit hæfte om Otto J. Lunds bog “Hawed e mit” følgende:  Det er havlittens sang – “gaddisana’s song uda frå sjöjn” – der danner bogens titel. Med denne begynder fortællingen, ja er allerede begyndt med Oluf Høst’s omslagstegning. I god kontakt med livet på klippeøen, hvor det altid havde været sådan, at for mangen ung mands vedkommende stod valget enten mellem landet eller havet, tager forfatteren nu sit udgangspunkt i spændingen mellem “de to verdener” og lader to unge mødes, der kommer fra hver sit miljø: lander og havet. “Van å lan rimar”, skriver han. Det er forsøget på at få disse to til at rime, fortællingen handler.