Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning for 2014.

Endnu et år er gået, hvad er et år efterhånden, de bliver kortere og kortere. Hvordan kan det mon være?

Det første arrangement vi havde i det nye år var den 9. januar. Det omhandlede Brdr. Anker. Niels-Jørn Jensen viste billeder og fortalte om sin arbejdsplads, hvor han havde stået i lære og arbejder stadig her. Niels-Jørn Jensen havde lånt billeder og læst en hel del om opstarten af firmaet Brdr. Anker. Direktør Lars Knudsen var også tilstede og udtalte at der godt kunne være en fortsættelse af dette arrangement. En kæmpe stor TAK til Niels-Jørn Jensen for en fantastisk god aften, hvor der var mødt 60 medlemmer op.

Torsdag den 6. marts havde vi billedaften. Denne gang handlede det om savværker og snedkere i Hasle. Vi havde problemer med teknikken, det var meget beklageligt. Der var 35 til denne billedaften.

Lørdag den 22. marts holdt vi Generalforsamling hvor 54 medlemmer deltog. Efter Generalforsamlingen og kaffen fik Jørn Uffe Hansen fra Krakken ordet. Jørn Uffe Hansen fortalte om ordet Krak – hvad det betød. Det havde flere forskellige betydninger. Man krakkede sild i kakkelovnen, her brugte man et specielt jern, Jørn Uffe havde et krakkejern med. Der var en gård i Krakken som hed Krakgård. Denne blev lejet ud af Staten. I 1719 fik Anders Larsen den som fæste. Senere overtog sønnen fæstet, han hed Lars Andersen, som senere blev til Lars Andersen Krak. Det var så en efterkommer her, at der rejste til København og fik en god stilling. Det var ham der startede Kraks vejviser. Krak kan også betyde tragedie eller ulykkes tilfælde. Jørn Uffe havde en granatstump på 460 gram med. En mage til ramte Hans Peter Riis i 1864 i Prøjsen. Hans Peter Riis var frivillig soldat. Jørn Uffe havde også et certifikat med. Derudover havde han også et Himmelbrev i ramme med. I 1800tallet var det in at købe et himmelbrev, det passede på huset og alle dem som boede i huset. Man kunne også have det på sig, som en amulet. Det var Ærkeengelen Michael, der havde ”sendt” det til jorden. Jørn Uffe fortalte også om vordnede gårdene i Rutsker, samt forskellige skydekredse, han havde også en masse replikker mellem en pige og en dreng og det var på gammelt bornholmsk. Fantastisk flot Jørn Uffe Hansen, en kæmpe stor TAK skal du have.

Lørdag den 23. august mødtes vi alle 15 stk. på Hasle Torv, for derefter at køre til Teknisk Museum på Borrelyngsvejen. Her blev vi guidet rundt af Flemming Vibe. Det er helt ufatteligt så mange ting der er, og hele tiden kommer nye til. Et rigtigt rart sted, synd at ikke flere af vore medlemmer bakkede op om dette tilbud. Det var vores sommertur, som vi nød.

Torsdag den 18. september havde vi filmaften på programmet. Det var i Kulturugen og vores tilbud var filmen 1658, der blev optaget i Hasle kirke. Ordet i kulturugen i 2013 det var ordet ”Lyst”, som kunne fortolkes på mange måder. Filmen blev optaget af Filmværksted Bornholms tre mand nemlig, Erik Grønvang – Preben Carlsen – Curt Stoltz Nielsen. Klippet og opsat af Erik Grønvang, med lyd af Preben Carlsen, til dette kulturarrangement var der mødt 20 stykker op.

Lørdag den 4. oktober havde vi sang og musikeftermiddag på programmet. Det var Lisbeth Kjøller og Ebbe Bay Mogensen der stod for underholdningen. Vi havde lånt Karetmagergårdens sanghæfter. Kun 16 havde valgt at deltage denne eftermiddag, lidt ærgerligt, både for arrangør og medvirkende. Men i øvrigt en rigtig god eftermiddag.

Lørdag den 1. november havde vi igen sang og musik eftermiddag. Denne gang med Leif Sonne Hansen på harmonika og Preben Flinck på guitar. Her sang vi en masse af de gode gamle sange og folk rigtig hyggede sig, der var mødt 30 medlemmer op denne dag.

Torsdag den 6. november havde vi billedaften, hvor vi så billeder fra Hasle Brandvæsen, Jørn Ole Hansen fortalte om Brandvæsenet og viste en masse billeder. Han har været indsatsleder i mange år. det var Michael Chabert der har arbejdet på at samle billeder og udklip. Da de startede på dette projekt havde vi 1. ringbind med brandvæsenet, nu har vi 12 stykker, meget flot. De har gjort et kæmpe flot stykke arbejde. TAK skal I have for det. Der var mødt 60 medlemmer op for at se og høre om Hasle Brandvæsen.

Lørdag den 29. november havde vi julehygge. Vi havde Bent Finne til at spille på harmonika til vores udvalgte julesange / salmer. Birthe Pedersen læste en bornholmsk julehistorie af Eyvind L. Lind og sang en julesang som Eyvind L. Lind havde skrevet både tekst og musik til. Tonni Jørgensen havde arrangeret et lille banko spil. Jeg tror at de 40 medlemmer der var mødt hyggede sig.

Også fejringen af begivenhederne omkring 1658 var vi med i. Bytingets formand Kaj Erik Mortensen bød velkommen til Hasle Torv og fortalte om programmet, undertegnede lagde en buket ved Mindestenen. Jesper Larsen fortalte og viste billeder i den store sal. Torsten Sletskov kom derefter på og snakkede om hovedmændenes fodspor. Derefter var det i Hasle kirke med en masse underholdning. Klokken 18.30 på Hotel Herold til spisning og underholdning af 2 orkestre, nemlig Havz jazz og Luffe med damer. Her var også fællessang de bornholmske sange var meget populære, især Et gaddeligt stormvejr, det var helt fantastisk, TAK for indsatsen. Der var 104 til spisning på Hotel Herold. Flot- Flot.

Dette var lidt om arrangementerne.

Vi har haft lidt udstilling igen i år. Hasle og Omegnens Haveforening havde 70 års jubilæum, dertil lavede vi en udstilling i billeder og tekst. Det var meningen at vi skulle lave en film derude fra, men det blev aldrig til noget. Vi manglede en protokol og Erik Grønvang fra Filmværkstedet havde en dårlig periode i sommers.

Vi lavede en lille udstilling med kgl. Kammersanger Vilhelm Herold, som jo i år har 150 års jubilæum. Udstillingen havde vi nede ved indgangen i det lille rum, og der var åbent når Turistkontoret havde åbent. Her havde vi en radio der spillede et bånd med hans optagelser. Det var ret godt besøgt. Det er så vores mening at vi i år vil bygge lidt mere på. Låne lidt materiale ved Bornholms Museum.

Vi har haft 7 bestyrelsesmøder, hvor der er behandlet mange forskellige ting og henvendelser af forskellige arter.

Vi har haft en masse henvendelser på mail fra folk, der gerne vil have hjælp til alle mulige og umulige ting, nogle har vi da også kunnet hjælpe men ikke alle, vi har forsøgt så godt vi har kunnet.

Jeg fik en mail fra en mand over som havde købt et postkort, hvor der var en tragisk historie tilknyttet, det var frk. Svarre der den 6. august 1902 sender et postkort til familien i København. Hun er på sommerferie i Hasle sammen med et par veninder. De bor hos Byfoged Schødt, der har 3 piger. Disse piger er en dag ude at bade på Klympinj, hvor der sker det at to af byfogedens piger og en af veninderne drukner. Det resulterer jo i at Byfoged Schødt snart efter forlader Hasle, efter knap et års tjeneste. Dette postkort har vi købt. Den ulykkelige handling skriver Eyvind L. Lind om, den ligger på vores hjemmeside..

Vi har haft besøg af fotograf Stig Sumborg, der arbejder for Frihedsmuseet, han har været på Bornholm og også her hos os, taget nogle billeder af de frihedskæmpere, som vi havde billeder af. Det kan man se på deres hjemmeside.

Vi har haft besøg af Lennart Mørk Hansen og hans to brødre. Disse 3 ældre herrer boede i Sandkås, men kom til Hasle på cykel, friskt gjort. Lennart Mørk Hansen sendte et maleri, som maler Jartoft har malet, det er huset der har ligget der hvor nu Niels Munch Petersen, Storegade bor. Lennart Mørk Hansen har jo skrevet om familierne i dette hus samt Mørkegården, som I har kunnet læse om i Hasle Nyt. Det er bare flot at manden Lennart Mørk Hansen overdrager maleriet og historien til os, det kunne jo og været Bofa i Jylland der havde fået det hele. TAK til Lennart Mørk Hansen.

Vi har været på besøg, Tonni Jørgensen og undertegnede har været på Live Tv i programmet Mellem Os, det var den 25. august. Vi talte over nogle billeder som vi havde sendt til studiet, det var meget interessant men meget hurtigt, skulle næsten være færdige før vi fik begyndt.

Igen i år har vi haft besøg af ”gamle skole klasser” som gerne vil se og høre om huset og billeder som vi har, konfirmations billeder, her vil jeg gerne fortælle, at vi har fået en del gamle konfirmationsbilleder fra 1920erne tilsendt fra Sorø, det er pastor Nielsens svigerdatter, som har ryddet op, efter at hendes mand døde sidste år. Det er helt fantastisk flot af den ældre dame at bare tænke de kunne de måske få fornøjelse af i Hasle, men hun har fundet vores adresse og postet dem ad et par gange, det er så flot, så flot, hun kunne jo have givet dem til hendes Bofa, men nej heldigvis. Tusind TAK til Rigmor Nielsen i Sorø.

Også i år har vi haft besøg af folk fra hele Norden, der kommer for at se om vi skulle ligge inde med et billede eller en lille historie om deres forfædre, det er jo dejligt, når man kan hjælpe med noget. Vi havde også besøg fra U.S.A., efterkommere af folk der udvandrede fra Hasle og Helligpeder, det var et meget rørende møde, at de skulle se de steder, hvor deres kære kom fra. Det var med besøg i Rutsker kirke, det fædrene hus på havnen i Vang. Så til Helligpeder, hvor der var sat møde med pressen, som bragte en meget fin artikel om besøget. Vi mødtes i Hasle kirke og gik derefter på Rådhuset for at se billeder fra familiens huse og hjem, en meget rørende dag, en kæmpe TAK til Christl for dit store arbejde her.

Vi har købt en del nye ringbind ens hvide, som står fint i vore reoler, ser rigtig godt ud. Vi har købt en printer, samme slags, som den vi havde i forvejen, så vi kan bruge de samme blækpatroner. Heldigvis modtager vi stadig gamle aviser, de er i øjeblikket fra midt i 60erne. Her er en del gode artikler, som vi værner om. Tusind TAK for aviserne til Jørn Uffe Hansen.

Jeg har hørt at der arbejdes på at lave et Hasle by matrikel register. Samt et register over lærere og elever i Hasle og Rutsker. Det er et kæmpe projekt, det ved jeg godt, og jeg glæder mig til at kunne bruge det, det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde.

Vi har fra Fiskernes Sygekasse, som er opløst modtaget, protokoller, kassebøger m. m. samt 3.000 kr. Disse penge er øremærket til noget indenfor fiskeri / havn. Det er Hans Henrik Thiesen, der har overrakt dette. Det siger vi af hjertet TAK for.

Hâsle Lokâlhistorie er på Facebook. Det er Rune Gøtterup, der er far til denne side, og han har rigtig mange venner, omkring tusind. Nogle har på opfordring meldt sig ind i vores forening her, helt fint Tak Rune. Vores egen hjemmeside er man altid velkommen ind på, der ligger mange gode artikler og det er jo på www.haslelokalhistorie.dk  

Hasle Nyt det flotte blad. Det fortjener ros, stor TAK til Redaktionen. Tak til alle jer der sender artikler ind, vi er mange der elsker at læse disse og kan næsten ikke vente til det nye blad udkommer. Desværre har jeg hørt at der er nogen, som ikke gider læse det stof, som er fra Lokalhistorien. Det er da bare ærgerligt, man kan godt blive trist til mode, når man hører sådan noget.

TAK for alle billeder – artikler m.m. som vi har modtaget igennem året.

Det var lidt om de forskellige ting og arrangementer, der har foregået i året. Det er jo ikke kun de 2 timer, tirsdage og torsdage når vi har åbent at der bliver arbejdet i arkivet, nej der bliver brugt rigtig mange timer, TAK for det.

Tak for et godt samarbejde med andre foreninger i huset, Hasle Byting – Turistkontoret – Filmværkstedet Bornholm, samt Husbestyrelsen.

TAK til Bornholms Tidende, for en altid god pressedækning.

TAK til jer, som er mødt op i dag, men en kæmpe stor TAK til jer, som møder op tirsdag og torsdag hele året, også hvis jeg er syg eller forhindret, så tager I over og det bliver klaret alligevel TAK.

TAK til bestyrelsen for det arbejde I har gjort i årets løb. En TAK til min familie, uden jeres opbakning, var jeg mange gange ilde stillet.

Jeg vil gerne slutte af med Johannes Møllehaves flotte stykke, som jeg selv fik, for en del år siden.

STORE HJERTER GÅR LANGSOMT ISTÅ                                                                          NÅR DE IKKE HAR SMÅ BITTE HJERTER AT SLÅ FOR:
DET ER IKKE NOK FOR ET HJERTE AT SLÅ
DET MÅ OGSÅ HA’ ANDRE AT SLÅ FOR.