H. C. Siersted

I Hasle lokalhistoriske arkiv stødte undertegnede på en fotokopi af H. C. Siersteds håndskrevne beretning om skovudvalgets dispositioner omkring Hasles køb af skovområdet lige syd for byen.

Da jeg syntes, at det var spændende lokalhistorie, men samtidig lidt svær at læse, satte jeg mig til at renskrive beretningen.

Der er ganske få ord, som jeg ikke har kunnet tyde; disse har jeg erstattet med ???. Jeg har intet ændret med hensyn til ordvalg, stavemåde eller tegnsætning, men dog anvendt nutidig skrivemåde med hensyn til at navneord skrives med små begynderbogstaver og det gammeldags aa ændres til å.

Det er mit håb, at andre også kan have glæde af at læse beretningen.

Erik Anker

Bemærkninger og kommentarer til beretningen:

Der nævnes kulværk og tegjværk og senere også Hasle Kulværks Interessentskab. Sidsstnævntes bestyrelsesformand var i 1843 (stiftelsesåret) den dengang 28- årige førstelærer H. C. Siersted. I 1865 gik interessentskabet konkurs, og det skiftede ejere flere gange, blev lagt sammen med andre værker og endte med at blive til Hasle Klinker & Chamottestensfabrik.

Når der nævnes ”søen” i beretningen, må der menes havet.

Anvendte mål:

1 dansk mil = 7532,48 m

1 alen = 2 fod = 24 tommer = 0,6277 m

1 tønde land(tdl) = 14000 kvadratalen = 8 skæpper land = 5516,2 kvadratm.

1 skæppe land = 689,5 kvadratm.

Skriv et svar