Bestyrelsens beretning for 2013.

Bestyrelsens beretning for 2013.
Et år er gået igen.
14. januar flyttede vi ned på Rådhuset, et ønske der langt om længe blev opfyldt. Mange frivillige hjalp til med det, der skal her lyde en kæmpe tak til alle dem der hjalp til. Når man flytter, har man enormt mange ting, der skal på plads og hvor er det nu?

Generalforsamlingen havde vi den 13. april her på Rådhuset, hvor der var 50 medlemmer mødt op. Rudy Hassing fortalte om sin barndom hos Ane og Karl Jensen i Vestergade.
Forslag fra Arne Ipsen om Vilhelm Herold udstilling. Det arbejder vi på, da vi har fået det lille rum ved siden af Turistinformationen stillet til rådighed.

Vi har haft 6 bestyrelsesmøder, hvor der er blevet behandlet mange forskellige ting og henvendelser af forskellige arter – hjælp til at forske i familie – slægt og ejendomme.
Et par eksempler:
Slægtninge efter købmand og skibsreder Thomsen har ønsket at få familiens gravstene placeret samlet på den gamle kirkegård. Det er nu sket, i samråd med graveren, er de nu placeret på højre side for indgangen til kirken.
Jennifer Philips fra USA havde ønske om at få oplysninger vedrørende sin oldefar, der kom fra Hasle. Det fik vi da også klaret.

Vi har haft en del arrangementer i årets løb.
Den 29. juni en tur til Sorthat Strand, hvor Kirsten og Ernst Knudsen tog imod og fortalte om alle de begivenheder der havde fundet sted i dette område. Dejligt at se folk komme cyklende fra Rønne og andre steder. Der var 13 meget interesserede, der havde valgt at høre Ernst Knudsen fortælle om fiskeri – kulbrydning – strandinger – Hasle Klinker og meget meget mere. Det er utroligt hvad den mand kan huske. Dejligt museum og eftermiddag på Sorthat Odde Strand, som rigtig mange gik glip af.

Sommerudflugt til Fuglsang Haveparadis i Ibsker med start fra Hasle Torv kl. 13.00 her deltog 13 af vores 320 medlemmer. Her fik vi en guidet rundvisning og fortælling om havens start af Else-Marie Knudsen. Hvordan den var blevet opbygget og formet frem til i dag. Opdelt i farverne gul – rød – blå. Mange forskellige træer i Røn – Birk – Paradisæbler. Sorter som man ellers ikke ser. Der var også de gamle bornholmske æblesorter som findes på Melstedgård. Udover planteskolen har hun en afdeling af Jysk Planteservice. Hun er uddannet hortonom. Faktisk en rigtig god tur.

Enj Borrijngholmsker Ättemidda.
Den 31. august kunne vi byde velkommen til 40 deltagere til optagelse af den bornholmske eftermiddag, 3 mand stærk fra Filmværksted Bornholm var klar til at optage eftermiddagens underholdning.
Her blev sunget på bornholmsk. Bente Pedersen fortalte historier og sang. Lisbeth Kjøller spillede på klaveret. Birthe Pedersen læste Arne Ipsens ”Bagarahorrinjs Âria”. Endnu et par fællessange blev det til ”Et gaddeligt stormvær” og ”Me brøms å åta gear”. En fornøjelig eftermiddag på bornholmsk.

Kulturugen 2013 temaet var ordet KANT.
Vi kaldte det ” På Kanten af det Bornholmske sprog.”
Tirsdag den 17. september kl.19.00 kunne vi byde velkommen til 18 stykker som havde valgt at se vores DVD med ”Enj Borrijngholmsker Ättemidda”. Fredag den 20.september kl.14.00 kørte vi igen Dvd’en. Denne eftermiddag var der mødt 14 stykker. Det var ikke det helt store, der var også et par der kom og spurgte om den kunne fås med undertekster, det kan godt laves, men det koster.

Guidet tur ved Ørnekullen.
Lørdag den 28. september havde vi en guidet tur i området Ørnekullen ved Per Jacobsen, tidligere Falch redder, samt Rønnedreng. Han fortalte om sin tid i området i 50’erne, hos sin mormor Elna Hansen, som ejede Ørnekullen, om de forskellige huse og steder, samt om sine 2 onkler. Om hvordan det gik for sig med lørdags baller, slåskampe mellem soldater – rønnebo og så de der haslebo, der var nogle seje fyre, som altid skulle sloges. Der skulle ikke komme folk udefra og tage haslepiblana. Foran murstens bygningen Ørnekullen, hvor der i dag er græsplæne, var der dengang et fundament, hvor der var udendørsservering, det var fundamentet til Hasle Badehotel. Husene hernede havde ikke vand – el indlagt, men der var en toiletbygning. Per Jacobsen viste os et hjørne hvor tyskerne havde et fangehul til de, der ikke opførte sig efter reglerne. Vi så også et stykke jord, hvor der ligger russiske soldater begravet, det havde været indhegnet med fliser, som stod på spids. Stenen til flagstangen står der stadig. Der blev på et tidspunkt trukket vandledning op langs vejen, der står stadig enkelte udvendige vandhaner, nu uden vand. Per Jacobsen var en fantastisk god fortæller, en virkelig god guidet tur i et smukt vejr. Stor ros til Hasle for sine tiltag i de seneste år, samt til Hasle – Egnens Lokalhistorie. Til dette arrangement var der 22 deltagere, tak for det.

1658.
Søndag den 8. december fejrede vi igen begivenhederne omkring markeringen af 1658. Bytingets formand Kaj Erik Mortensen kunne byde velkommen til en stuvende fuld Byrådssal. Herefter fik Jesper Larsen ordet, hvor han fortalte og viste billeder, et foredrag der sagde spar to, til det han ellers har fortalt tidligere år, han havde nemlig meget længere tid her end når han var i kirken.
Derefter kom Torsten Sletskov på og fortalte om de ting, man skulle opleve på byvandringen, som blev aflyst på grund af styrtregn. Også han gjorde det rigtig godt.
Klokken 1658 startede den store underholdning i Hasle kirke. Med mange forskellige underholdere, dejlig sang og musik. Her blev det hele optaget af Filmværksted Bornholm, hvor Erik Grønvang, Kurt Nielsen og Preben Carlsen var placeret på forskellige poster med kameraer og lydoptagelse. Erik Grønvang skal så redigere og lægge billeder ind, det bliver spændende at se det færdige resultat.
Klokken 18.30 var der middag på Hotel Herold for de 114 tilmeldte personer som ønskede at spise. Her var der et 3 mandsorkester der spillede, som pludselig blev udvidet til 5 personer. Vi sang nogle sange og på bornholmsk. Endnu engang en rigtig flot markering af 1658. Helt fantastisk.

Julehygge.
Den 30. november havde vi julehygge i den store sal. Der var mødt 40 medlemmer. Her blev sunget julesange, som Eva Hansen spillede til. Birthe Pedersen læste en bornholmsk julehistorie af Eyvind Lind. Der var også et lille bankospil. En god juleeftermiddag.
Billedaftener.
Det havde vi i alt 4 stykker af. Den 7. februar, hvor der var mødt 50 medlemmer. Den 7. marts her var der 43 medlemmer og den 3. oktober var vi 36 stykker. Den 7. november blev det til 46 stykker. Det er rigtig flot at der kommer så mange på vore billedaftener, selv om vi hver eneste gang har problemer med den fine teknik, jeg vil her beklage meget, jeg er enormt ked af det hver gang, der går kuk i systemet.

Brugsen havde 100 års jubilæum den 14. maj, der lavede vi en udstilling, som stod nede i Brugsen i tekst og billeder.
Vi havde besøg af 3F senior klub med 22 medlemmer, der så Dvd’en ”Hasle havn i Balance” og hele Rådhuset.
Vi har sammen med Vivi Granby, fra Teknik & Miljø fundet en del billeder om stenindustrien, som skal bruges i den nye udstillings grotte i stenbruddet i Vang.

Vi har også hjulpet med billeder til den nye DVD ”Min barndoms by Vang”
Vi har haft besøg af en gruppe under Bornholms Slægts – og Lokalhistoriske Forening fra Nordsjælland, med Anette Schønwandt som leder, der var et par stykker som stammede fra Hasle.

Besøg af 2 skoleklasser, den ene den 24. august, den anden den 26. oktober. De så Lokalhistorien samt resten af huset. De så ”Hasle havn i Balance”, til den sidste klasse, havde Rune Gøtterup lavet en billedserie over hver enkelt elev, hvor de havde boet som barn, det var ret populært, så der er allerede nu en klasse, der skal have jubilæum til sommer der har spurgt, om han vil lave det samme til dem også. Det vil han gerne.

Vi har efterhånden en hel del der kommer fra det øvrige Danmark og Sverige, for at søge efter deres aner. Hvis nu at vi bare havde et billede eller en lille historie om deres forfædre, ja så bliver de helt oppe at ringe. Længere flere mails med forespørgsler på familiemedlemmer – gader og matrikler.
Vi har været nød til at købe en ny scanner, da ham Børge Jensen har slidt den gamle scanner ud, godt gået Jensen. Vi har gang i udskiftning af gamle ringbind, som en hel del var meget dårlige og må kasseres. Vi modtager gamle aviser fra Jørn Uffe Hansen, hvor vi klipper ud, hvad der omhandler hele vores område. Det er aviser fra 1970 – 80’erne, det er bare rigtigt godt, for vores forening startede kun i 1991, så det er begrænset, hvor meget vi har fra før da. Tak til Jørn Uffe Hansen.

Tonni Jørgensen har foreslået at lave et Hasle by matrikel register. Hvem der har ejet de forskellige huse igennem årene. Et stort projekt, som vi alle glæder os rigtig meget til. Det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde, når folk kommer og spørger om, hvor var det nu at min oldefar boede.
Ligeledes har vi efterspørgsel på Lærere og elever fra Hasle og Rutsker skole, både i billeder og tekst. Også dette er et af de store ønsker, som Tonni Jørgensen og Flemming Storr vil løse. Nej hvor vi glæder os, det vil også lette vores daglige arbejde.

Arne Ipsen har udgivet en ny bog ”Landpostbudene” hvor vi har været med til at levere en del billeder til. Vi har fået den nye bog til arkivet. Vi hjælper Arne Ipsen med lidt billeder, hvis han stå og mangler, hvis han skal ud og holde et foredrag eller lignende.

Hâsle Lokâlhistorie er på Facebook. Det er en side der bliver større og større, Rune Gøtterup har rigtig mange venner her. En del af dem er så på opfordring blevet medlem i foreningen, godt gået Gøtterup.
Vores hjemmeside www.haslelokalhistorie.dk er der efterhånden mange gode artikler, som man kan gå ind og læse.
Hasle Nyt vores fantastiske flotte blad. Det får mange roser, det fortjener det sandelig også. Stor TAK til Redaktionen. Tak til alle jer der sender artikler ind.
Vi har modtaget billeder – artikler – skøder med mere. Det vil vi her sige tusind tak for.

Som I nu har hørt om de forskellige ting og arrangementer, der er foregået i Lokalhistorien igennem året, kan I nok forstå, at det ikke kun er de 2 timer, tirsdag og torsdag, hvor der er åbent, at der bliver arbejdet i arkivet. Nej der bliver brugt rigtig mange timer på Lokalhistorie, det skal I have Tak for.
Tak for et godt samarbejde med andre foreninger i huset, Hasle Byting – Filmværkstedet Bornholm, samt Husbestyrelsen.
Tak til jer, som trofast møder op tirsdage og torsdage, hele året.
Tak til jer som er mødt i dag, som I plejer når der foregår noget i Lokalhistorien.
Tak til Bornholms Tidende, Holger Larsen – Bjarne Hartung Kirkegaard, for en altid god pressedækning.
Tak til bestyrelsen for det arbejde I har gjort i årets løb.
Tak til min familie, uden dens opbakning var jeg mange gange ilde stillet.
Jeg vil gerne slutte af med Johannes Møllehaves flotte stykke, som jeg selv fik for en del år siden.
STORE HJERTER GÅR LANGSOMT I STÅ NÅR DE IKKE HAR SMÅ BITTE HJERTER AT SLÅ FOR:
DET ER IKKE NOK FOR ET HJERTE AT SLÅ
DET MÅ OGSÅ HA’ ANDRE AT SLÅ FOR.