Rådhuset

Rådhuset.
Det gamle Hasle Tinghus – Raadstue – Arrest.
Hasle målt i 1818 af J. Jansen.
Raadstuen lå midt på torvet. Den blev bygget i 1798 med gavlene i øst og vest.
En brandtaksationsbeskrivelse af 1828 beskrev bygningen således: ”Hasle Tinghus, en grundmuret Bygning til Raadstue og Arrester, 23 Alen lang, 13½ Alen bred, frit beliggende, forsikret for 1080 rigsdaler.


I 1853 drøftede amtsrådet opførelsen af et nyt Ting- og Arresthus i Hasle. For at skaffe større torveplads rev man Raadstuen ned og afgav grunden til Torvet.
Det nye Raadhus blev opført på Torvets østside og var færdigt i 1855.
Da man i 1906 gravede ud til gas og rørledninger på Torvet, fandt man rester af det gamle Raadhus.
Raad- Ting- og Arresthuset for Hasle og Nørre Herred, på Torvet ved Storegade er opført 1855 af grundmur i to Stokværk efter Tegn. af Brandkapt. D.J.Nielsen.
I stuen findes Forligskommissionens lokale, der tidligere benyttedes af Ligningskommissionen, og et Rum til Byens Sprøjte, på 1. sal er Retslokalet, der tillige benyttes til Byraadets Møder; i det tilbyggede Arresthus er der Plads til 7 Arrestanter i 4 enkelt – og 1 Fællescelle til 3 stykker.