“Vår Larkan ryggar”

“Vår Larkan ryggar” frå 1935.

“Mâgårsfolken”.

Mâgårsfolken

 

 

“Enj Galnerojs”.

“Ejn galnerojs”

Arne Madsen, Karlebo, har udgivet et hæfte om Otto J. Lunds bøger på Bornholms Tidendes forlag i 1974. “Vår larkan ryggar”: to borrijnholmska fortællinger. Eget forlag. MCMXXXV. Omslagsbillede: Vignetter af Oluf Høst. Aakirkeby Bogtrykkeri. 144 sider.

Prosabogen indeholder de to fortællinger “Mâgårsfolken” og “Ejn galnerojs”. Læserne møder gamle gloser, som bornholmeren ikke mere anvender i daglig tale, men ingen virker søgt og kunstig. Handlingen er i begge fortællinger enkel og ligetil, personerne jævne og ukomplicerede hverdagsmennesker. De slås nok med deres genvordighed, som disse nu engang falder i menneskers lod; men det sker for at de må overvindes. “Vi få ajle vort sjevte, vi ska teså. Men kajn jâ bâra læra å så denj samme sæn (som slægterne forud), så vil lokkan nok âu ble ver å gro på Mâgårijn”. Og de “galestreger” som galnerojsinj Pâul afstedkommer, skyldes jo blot hans vovemod og hans drengesind.