Slidara

Slidara – Fortællinj. Eget forlag. MCMXXXIX. Omslagstegning og vignetter af Oluf Høst. Aakirkeby Bogtrykkeri. – 80 sider.

Arne Madsen, Karlebo, skriver i sit hæfte om Otto J. Lunds bog Slidara følgende: Fortællingen beretter om kampen for det daglige brød. Der må slides hårdt; men arbejdet er ikke forgæves: af den lille, fattige udbyggerlod gror et mønsterlandbrug frem takket være den frimodighed og trofasthed, den daglige gerning bæres af. Er bogens personer et opmuntrende eksempel for andre at følge, så lader forfatteren også læseren forstå, at det lønner sig at tage et djærvt baksetag med naturen, når den tèr sig. Fortællingen rummer en af de fornøjeligste skildringer af bornholmsk vinter, der er skrevet i bornholmsk dialekt. Otto J. Lund får samtidig ridset en meget smuk minderune for Granelis skaber. “Slidara” er et godt eksempel på forfatterens fortælleevne.