Folkedansere i turist-fremstød

Denne artikel stod i Bornholms Tidende den 17. januar 1987.

 

Folkedansere i turist – fremstød.

Turist – fremstød for Bornholm er ikke nogen ny opfindelse, men har været foretaget med vekslende energi gennem snart mange år.

I foråret 1938 blev der arrangeret en stor, landsomfattende turistudstilling i Forum i København, og Bornholm deltog med en stand, der vakte betydelig opmærksomhed.

Billedet, der ledsager denne artikel, har en læser lånt os – med anmodning om at finde ud af anledningen, og anledningen var netop den nævnte udstilling.

En gruppe på et halvt hundrede bornholmere drog den 6. april af sted med det gode skib ”Frem” til Kongens by. Man forstår på de samtidige referater, at turen var lidt ujævn, men da man næste morgen kom til kaj var alle strabadser glemt, og folkedanserne trak i deres stiveste puds for at lade sig fotografere på det solbeskinnede agterdæk af ivrige københavnske pressefolk.

Så gik turen til Forum, og åbningen af udstillingen samme dag kom i nogen grad til at stå i bornholmernes tegn, idet klippeøen ved en lodtrækning havde sikret sig retten til, som første landsdel, at præsentere sig for publikum. Og netop på åbningsdagen var alle ”de fine” jo til stede, så alene af den grund fik Bornholm en masse presseomtale.

Røgeri i papmaché.

Den bornholmske stand var udformet som en stor, rund pavillon med indbyggede nicher. Her var der anbragt fotografier, plakater og andet propagandamateriale om øen samt belyste panoramaer, ”der er meget virkningsfulde såvel på nær hold som på afstand og giver udmærket indtryk for den bornholmske naturskønhed”, hed det i Bornholms Tidendes udsendte medarbejders beskrivelse. Alene en sådan udsendelse markerer arrangementets betydning. Det var skam ikke ofte, bladet dengang flottede sig og lod medarbejdere tage turen over vandet som ”Deres udsendte”…

En dør gav adgang til pavillonens indre, som var fyldt op med brochurer, og på toppen var anbragt et imponerende tableau, udført i papmaché. Det viste et bornholmsk silderøgeri på klippegrund – og det var der mange, der beundrede.

Bornholmere på scenen.

På en scene i Forum var der optræden, og da åbningsdagen altså var bornholmernes, var det også dem, der tog scenen i besiddelse.

Dette billede blev bragt i Bornholms Tidende den 8. april 1938, og det viser folkedanserne fra Hasle, fotograferet på baggrund af den bornholmske stand. Fra venstre er det Else Pedersen, Sven Jansson, Anna Dreyer, Arne Dreyer, Clara Larsen, Erik Holm, Asta Holm og Aage Larsen.

Et folkedanserhold fra Hasle optrådte til tonerne fra Herman Pedersens ensemble fra Østermarie, og de blev meget populære. Harmonikaspillerne Brdr. Andersen høstede ligeledes stort bifald, og det gjorde også Rønnekoret, der dog efter sigende skuffede i hvert fald bornholmske tilskuere ved at synge rigsdanske sange. Om aftenen fik publikum dog en fin afdeling gamle bornholmske viser i tilgift. Blandt de øvrige bornholmske optrædende var operasangerne Holm Nielsen og Erik Sjøberg, og om aftenen fungerede boghandler Karl H. Olsen og direktør Lyngby, Dams Hotel, som veloplagte konferenciers.

Åbningsnummeret havde også noget med Bornholm at gøre, men var dog lagt i hænderne på ikke-bornholmeren ”Den Gyldenblonde”, der holdt et af causerier, han var så berømt for. Det handlede om hans ferieoplevelser på Bornholm, og han påstod, at amtmanden hver morgen i ferietiden lagde to sedler i sin høje hat. På en rød seddel stod ”Solskin” og på en grøn ”Regnvejr”, hvorefter amtmandinden trak lod om dagens vejr. Da det jo var let at se forskel på sedlerne, sørgede fruen for, at det altid var godt vejr i sæsonen.

Det morede man sig en del over – men på den anden side løb inspirationen løbsk med ”Den Gyldenblonde”, som overskred tiden, og gik ud over radiotransmissionen af nogle af de bornholmske indslag.

Men et godt arrangement var det visseligen, og det har nok sendt en masse turister til Bornholm  den sommer.