Operasanger Erik Westh

Bornholms Tidende d. 05.04.1946.

Nationalaften i ord og toner.

Hasle Håndværkerforening og Hasle Husmoderforening havde i aftes engageret kgl. Operasanger Erik Westh til en sang – og foredragsaften, der fik et meget interessant og smukt forløb. Blot kunne man for de arrangerende foreninger have ønsket at mange flere havde efterkommet indbydelsen, da der kun havde indfundet sig ca. 50 mennesker, og det er just ikke den slags aftener, man her i Hasle bliver overøst med.

Gennem ord og toner gav hr. Westh tilhørerne en meget interessant udredning for mange af vore allerbedste fædrelandssanges tilblivelse lige fra den gamle middelaldervise op til vore dage.

I løbet af foredraget blev mange af de omhandlede sange sunget, del som fællessang og dels som solo.

Foredraget og sangen blev belønnet med stærkt bifald, og efter kaffen var nydt, gav hr. Westh et udpluk af de mange rejsebesværligheder, han havde været ude for under besættelsestiden.

Efter at politibetjent C. J. E. Aakerlund havde takket for den udmærkede aften, sluttede man af med at synge ”Bornholm du prude vikingmø”.