1. Mejeriet “Hammersdal” i Rutsker.

Mejeriet ”Hammersdal” i Rutsker.

I sommers fik vi besøg i Lokalhistorien af 3 ægtepar, det er dejligt med gæster, og især når vi kan hjælpe med det de kommer for at se. De kunne godt tænke sig at se alt det vi havde med Andelsmejerierne ”Hammersdal” og ”Svalhøj”. Ups, hvad var der om disse mejerier, næsten intet, vi har et stort billede af ”Svalhøj” og en model hestevogn af en mælkevogn fra ”Svalhøj” mejeri.

Det var faktisk hvad der var, ærgerligt og mærkeligt at der overhovedet ikke er kommet noget ind vedrørende disse arbejdspladser. Så kort før jul fik vi besøg af Ulla Engell, hun havde nogle dejlige billeder med, nogle der havde noget med mejeriet ”Hammersdal” at gøre. Ulla Engells mor er født på ”Hammersdal” mejeri i Rutsker. Jeg har nu arbejdet lidt med historien om Andelsmejeriet ”Hammersdal” og dens bestyrere og bestyrelser, andelshavere samt mælkekuske m.m., fundet lidt billedmateriale, men der må sikkert findes gamle gode billeder i skufferne ude i hjemmene, vi vil meget gerne låne disse og høre jeres historier om disse arbejdspladser på og ved mejerierne.

”Hammersdals” bygninger og mejerianlæg blev opført i 1887, det var bygmester Jørgen Peter Kristensen fra Hasle der stod for opførslen af bygningerne. Brdr. Anker fik leverancen og montering af maskiner m.m. Anlægssummen var 19.000 kr. som blev skaffet ved at optage et Prioritetslån i Nationalbanken.

Det var ikke kun i Rutsker at der blev oprettet et andelsmejeri, i disse år, det var rundt om på hele øen. Her i Rutsker var det Sandemand Hans Anker Sonne, Grønnebjerg, og Carl Albinus Skov, Sandemandsgård, der var foregangsmænd, de gik ud og tegnede medlemmer til andelsmejeriet, i første omgang ca. 100 medlemmer med i alt 450 køer.

På et møde blev der lavet vedtægter og love, der blev foretaget valg til bestyrelse:  Hans Anker Sonne, Grønnebjerg, – C.A. Skov, Sandemandsgård, – A. C. Westh, Baasegård, – E. H. Dam, Hullegård, – Julius Olsen, Tækkergård. – Hans Anker Sonne blev valgt til formand og Julius Olsen til kasserer.

Den første mejeribestyrer var Jens Mikkelsen, i årene 1887 – 1893. Han er født i 1856 i Gjerrild ved Randers. Han er mejerist på ”Bjørnedal” i Klemensker. Bliver i 1885 gift i Olsker kirke med Andrea Hansen fra Kirkebogård i Olsker. De får 2 drenge i Klemensker, Alfred Kristian i 1886 og Jens Andreas Mikael i 1887.

Flytter til ”Hammersdal”, her får de 3 piger og 1 dreng. Jenny Elisabeth i 1888, Agnes Marie i 1889, Emma Kathrine i 1891 og Ejner i 1892. I Folketællingen 1890 har Jens Mikkelsen 2 mejerielever: Lars Kristiansen 20 år fra Malmø, Sverige, samt Anna Marie Dam 21 år fra Vestermarie.

I Jens Mikkelsens periode er det Hans Anker Sonne, Grønnebjerg der er formand i årene 1887 – 1893. Kasserere er Julius Olsen, Tækkergård fra 1887 – 1891. – A.P. Riis, Risegård 1891 – 1893.

I 1893 køber Mikkelsen, på tvangsauktion, ”Simonsgård” i Rutsker, med avl og besætning for 21.000 kr. her er 54 tdr. landjord, bygningerne er brandforsikret for 10.900 kr.

 

På ”Simonsgård” får de så 3 drenge og 1 pige. Karl Edvard i 1895, Torvald Kristian i1898, Tora Kristine i 1901 og Albert Johannes i 1904. I 1918 efter at have oparbejdet gården, overdrager Jens Mikkelsen, ”Simonsgård” til en af sønnerne, Ejner Mikkelsen og køber ejendommen ”Solvang”, et mindre landbrug som ægteparret passer.

 

Solvang 1949

Mikkelsens guldbryllup 12-12-1935

Men som alderdommen skrider frem sælger de ”Solvang” og flytter over til deres datter Agnes og hendes mand Ejler Hjorth Westh på ”Baasegård”.  Jens Mikkelsen kunne den 26. maj 1936 fejre sin 80. års fødselsdag. I en årrække var han indvalgt i sognerådet for venstre, og har varetaget forskellige tillidsposter.  Jens Mikkelsen døde på ”Baasegård” den 7. februar 1938.

Datteren Agnes og Ejler Hjorth Westh

Båsegård