Charles Svendsen

Charles Emilius Svendsen blev født d. 17. november 1885 i Nyker. Han døde d. 31. maj 1963 i Hasle. Gift 1. gang 19. juni 1908 i Olsker med Julie Hansine Vang, hun døde 21. dec. 1953 i Hasle. Gift 2. gang 4. januar 1955 i Hasle med Eva Viktoria Dagny Pedersen fra Rutsker. Begge vielser var borgerlige da Charles Svendsen var baptist.

Familien bor i Hasle i marts 1912. Her byggede han atelier på Torvet, matr. nr 16b. Her havde han udover atelier også forretning med bogbinderi og indramning. Han solgte rullegardiner og havde frem til 1920 agentur for sejlruten Gdynia-København-New York- Halifax.

1921 flyttede familien fra Hasle til Nyker, hvor Charles Svendsen blev avlsbruger. Atelieret i Hasle blev drevet videre af hans medhjælper Marie Poulsen, som sikkert har købt det og kører forretningen frem til 1930, hvor hun sælger til Asger Berghagen.

I 1932 købte Charles Svendsen atelieret af Asger Berghagen og flytter tilbage til Hasle og starter som fotograf på sin gamle adresse. I den første tid var hans atelier muligvis drevet af datteren Gudrun, i fagregisteret i 1933 står der Frk. Svendsen.I 1938 er det Charles Svendsen.

1944 blev atelieret flyttet ned på gaden i Storegade 54. Sønnen Svend Aage Svendsen overtog fotoforretningen den 1. november 1950 efter sin far Charles Svendsen.

Øverst fra venstre: Arne – Gudrun – Daniel – Lily og Jørn Kofoed

Julie Hansine Vang Svendsen – Svend Aage – Charles Svendsen.