Ved afslutningsfesten på Teknisk Skole 1955.

  • Ved afslutningsfesten på Teknisk Skole i 1955.

Sang skrevet af Carl J. E. Aakerlund.

Fremført af Johannes ”Dolle” Madsen.

Når nâd nyt hær sjer eijn dâ,

så ska Mâriszen astâ,

ront i bøijn å slå nonne slaw på tromman.

Lyenes me stiva ørn

hotel Tisen står i dørn,

sådan fyldier mé hænnarna i lomman.

 

 Dâ eijn flaggstong skojle te,

dær e fârlit styan ble,

byråsloften ble næstan te en gromman.

Mæn vår a flaggstong nu hâr plâz,

syns bårmæst’rijn dæijn gjorr stâz,

når haijn ser på dæijn me hænnarna i lomman.

 

Når Åto Hânsen hær hâr vad

å vår sista sjillijn lad

fajla ner i taskan te dæijn anra sommaijn,

ja, så tæijnkjer sekkert haijn,

sekke majijn pæijn jâ kaijn

samla sammen me hænnarna i lomman.

 

Lopparna nu ila hâd

Bællana får skolebâd

fost me tættekom å så me sevaskomman.

Mødrana få goa dâ,

å nu få di ti å tâ

dom en segaræt me hænnarna i lomman.

 

Når en ensam maver sil

på sin koz hâr fored vil,

strajs Jens Jørn haijn skriver om dæijn fede flomman,

mæns a kjæmenerijns blâ

ikje får en en’sta râ,

for haijn bâra står me hænnarna i lomman.

 

Tæ’nk, eijn færm motorsyklist

te en pibel sâ pist pist,

å hon plântada på pajesæded nomman.

Mæn hans flotta syklelfârt

norr i bøijn dæijn ænde snârt,

for haijn bâra sodd me hænnarna i lomman.

 

Uda på vårt vanre-jemm,

dær står vijnuen på klem,

å dær samlas fålk me nobber å me hommar.

For dær kaijn vi få å se

vanrarana sjefta ble

på væranra me hænnarna i lomman.

 

Veddan mon a ded nu går,

når a vi te næsta år

stå å vænta på dæijn ny bårmæstr’ijns komman

Ja, te dæijn ti vi så ser,

om a ded mon hannem bler,

som parâter står me hænnarna i lomman.

 

Mæn, van hundan a ded går,

Hâzle by sin framti får,

hær e klåga fålk me pivan å me bromman,

å la dom kons komma te,

dom, som alti klågast e,

altså dom, som stå me hænnarna i lomman.