Løjtnant Hjorth

Juni – Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i Den store Sal.

Irene og Søren Jansson kommer og fortæller deres historie om Løjtnant Hjorth og hans familie, Anna Hjorth der havde telefoncentralen. Løjtnant Hjorths gård i Vestergade, det var jo her, der var Byskrivergård, her kom Vilhelm Herold i skriverlære hos Byfoged Gregersen, der har foregået meget i den gamle smukke gård, som desværre er borte nu. – Tilmelding på 2621 4657 senest den 4. juni.

Løjtnant Hjorths gård i Vestergade.