Generalforsamling

Februar.

Lørdag den 25. februar kl. 13.30 i Den store Sal.

Generalforsamling, dagsorden ifølge Lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 17. februar.

Efter generalforsamlingen kommer Bente Pedersen fra Rønne og fortæller nogle små historier og synger nogle sange. Mød godt frem.