Generalforsamling.

Lørdag den 29. februar kl. 14.00 i den Store Sal.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 22.februar.

Efter generalforsamlingen kommer André Jensen og fortæller sin historie om Teglværker – Kulværker i Blykobbe plantage – Klinke skoven og områderne der omkring. Mød godt frem.