Hasle ungdomsklub 1959.

Maj.

Lørdag den 20 maj kl. 13.30 i Den store Sal på Rådhuset.

Hasle private ungdomsklub fra 1959. Nogle fantastiske billeder og lidt historie om hvordan tidens unge mennesker starter en klub og laver det ene arrangement efter det andet. I starten var de 16 medlemmer, men det steg til 285. De kom fra mange steder på øen, efter at se på billederne hyggede de unge mennesker sig kolossalt.

Alle der kender noget til Hasle ungdomsklub og dens historie, må meget gerne kontakte os i Lokalhistorien, så vi kan samle og bevare kendskabet til Hasle ungdomsklub.

Vi håber på at se rigtig mange af de unge mennesker fra dengang. Men også alle andre, som kan lide at høre og se billeder og historier fra svundne tider, er meget velkomne. Vi glæder os meget til denne eftermiddag. Mød godt frem.

Tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 13. maj. 

Entre, Kaffe og kage koster 30 kr. i kontanter.