Generalforsamling

Februar.

Lørdag den 25. februar kl. 13.30 i Den store Sal.

Generalforsamling, dagsorden ifølge Lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 17. februar.

Efter generalforsamlingen kommer Bente Pedersen fra Rønne og fortæller nogle små historier og synger nogle sange. Mød godt frem.

 

 

Brødrene Anker, Hasle.

Marts.

Lørdag den 25. marts kl. 13.30 i Den store Sal.

 Brødrene Anker Hasle

Lørdag, den 25.marts 2023 kl. 13:30 starter fortællingen om den fantastiske historie om brødrene Jens og Julius Ankers vej frem til skabelsen og udviklingen af en af Hasle bys største industrivirksomheder i kraft af dygtigt håndværk, ihærdighed og lidt held.

Virksomheden har siden 1885 præget udviklingen på hele Bornholm i mange forskellige sammenhænge fra udbygning eller vedligehold af havne anlæg, mejeriudstyr, kul gravning, kraner til stenindustrien og meget andet.

Virksomheden er stadig aktiv på samme adresse efter 4 generationer Anker, men i dag uden for familiens eje – men det er en tidligere lærling som i dag ejer og leder virksomheden sammen med sin hustru.

Mød op og hør den fantastiske historie og medbring meget gerne billeder, historier eller andet som har relation til Brdr. Anker – det kan evt. være billeder fra deres kunder.

Vi kopierer og tilbageleverer alt materiale alt efter ønske.

I er meget velkomne til at kontakte Johannes Bergmann på tlf. 24472104 eller møde op på vores mødeaftener tirs. og torsdag 19:00 – 21:00 på Rådhuset.