Margrethekirken i Spanien.

Maj – Lørdag den 14. maj kl. 13.30 i Den store Sal.

Foredrag ved pastor emeritus Jørn Sjøholm, Nexø. Dansk kirke bygget i Spanien. Den tidligere sognepræst for Hasle og Rutsker, medstifter af Hasle Lokalhistorie, blev i 1992 udsendt som præst for den danske menighed i Spanien af Dansk Kirke i Udlandet. Opholdet i Spanien varede i 10 år, og dertil kom flere afløsningsperioder indtil år 2013.

Der er et stort dansk befolkningsislæt i Spanien især på Costa del Sol, og behovet for at få en egen kirkebygning voksede sig stort i løbet af halvfemserne, og et arbejde mod et kirkebyggeri tog fart op mod århundredskiftet. I år 2001 indviede man den danske kirke: Margrethekirken.

Arbejdet med at etablere en dansk kirke i Spanien, samt dagligliv og kirkeliv handler foredraget om; fortællingen ledsages af billeder.

Foredraget afholdes i samarbejde med menighedsrådene i Hasle og Rutsker, der er tilmelding på tlf. 2621 4657 senest den 6. maj.

Løjtnant Hjorth

Juni – Lørdag den 11. juni kl. 14.00 i Den store Sal.

Irene og Søren Jansson kommer og fortæller deres historie om Løjtnant Hjorth og hans familie, Anna Hjorth der havde telefoncentralen. Løjtnant Hjorths gård i Vestergade, det var jo her, der var Byskrivergård, her kom Vilhelm Herold i skriverlære hos Byfoged Gregersen, der har foregået meget i den gamle smukke gård, som desværre er borte nu. – Tilmelding på 2621 4657 senest den 4. juni.

Løjtnant Hjorths gård i Vestergade.