Byens billeder

Marts, lørdag den 21. marts kl. 14.00 i den Store Sal.

Her prøver vi igen, at se på gamle billeder, på stor skærm, som dengang vi havde det i Gymnastiksalen. Vi har kaldt det Byens billeder, så det kan blive lidt af hvert. Glæder os til at se jer, tag gerne en gæst med.

Formandens tlf. 2621 4657.

Generalforsamling.

Lørdag den 29. februar kl. 14.00 i den Store Sal.

Dagsorden ifølge lovene.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 22.februar.

Efter generalforsamlingen kommer André Jensen og fortæller sin historie om Teglværker – Kulværker i Blykobbe plantage – Klinke skoven og områderne der omkring. Mød godt frem.